مقدمه ای بر آمار کشوری

این قسمت آمارهای کشوری مربوط به حوزه های مختلف  آسیب های اجتماعی از جمله ( ازدواج و طلاق، سرقت، عسر و حرج، الزام به تمکین، ترک انفاق، خودکشی، فرار، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، مواد مخدر، HIV/  ایدز، ضرب و جرح، قتل عمد، تخریب، اعمال منافی عفت، شرب خمر، آمار زندانیان، خشونت خانگی، کودکان خیابانی)  را شامل می شود.
۷ اَمرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۴۹۴

با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در سال 1391 نسبت به سال 1390 می توان گفت که:
- درصد تغییرات ازدواج سال 1391 به 1390 حدود 1/5- درصد تغییرات منفی داشته است در حالیکه در همین زمان ... [اطلاعات بیشتر]

۷ اَمرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۲۶۵

آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور در سال 1391 نشان میدهد که [اطلاعات بیشتر]

۲۵ تیر ۱۳۹۲ بازدید: ۲۵۰

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور سال 1391 نشان میدهد [اطلاعات بیشتر]

۷ خرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۲۴۷

آخرین آمار مربوط ایدز در جمهوری اسلامی ایران که از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است.آمار مربوط تا پایان 1/1/92 می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۲۳ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۲۵۰

تحلیل کمی پرونده های مختومه در دادگاههای عمومی کشور با موضوع ایراد ضرب و جرح طی سالهای 1380 لغایت 1389 [اطلاعات بیشتر]

۹ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۳۴۱

آمارهای این گزارش برگرفته از کتاب سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی سالهای 1384 الی 1389 می‌باشد. [اطلاعات بیشتر]

۹ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۲۶۵

این آمار برگرفته شده از کتاب سالنامه آماری مرکز آمار در سال های 1384 و 1389 می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۲۳

در آمار ارائه شده منظور از دادگاه عمومی دادگاهی است که بمنظور رسیدگی و حل و فصل تمامی دعاوی و شکایتهای وارده ، با صلاحیت عام تشکیل می شود0 به استثنای مرجع اموری که به حکم قانون به دیگری واگذار شده و ... [اطلاعات بیشتر]

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۵۷

در این بخش به تحلیل کمی پرونده های مختومه با موضوع قتل غیر عمد در دادگاههای عمومی کشور از سال 1380 لغایت 1389 پرداخته شده است. منبع از مرکز ملی آمار ایران می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۳۳۳

در این بخش به تحلیل کمی پرونده های مختومه با موضوع قتل عمد در دادگاههای عمومی کشور پرداخته می شود. منبع از مرکز ملی آمار می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۸۰

آمارارائه شده مربوط به دهه 80 می باشد که از سالنامه آماری کشور اقتباس شده است . در آمار موجود درصد تغییرات و شاخص به ازای جمعیت سال های 1380 لغایت 1389 مورد بررسی و تحلیل کمی قرار گرفته است. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۵۸

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختوم شده عسر و حرج در دادگاه های عمومی کشور از سال 1381 لغایت 1389 می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۲۵

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختوم شده در دادگاه های عمومی در زمینه ترک انفاق در طی سال های 1380 لغایت 1389 می باشد. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۳۱

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختومه در دادگا های عمومی در طی سال های 1380 الی 1389 می باشد . [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۱۱

در این تحلیل به بررسی مقایسه ی آمار ازدواج و طلاق سال 1390 با سال 1389 به تفکیک استان ها پرداخته شده است. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۴۲

آمار ارائه شده مربوط می شود به سال های 1380 لغایت 1389 که از سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور اقتباس شده است .در این تحلیل به بررسی تعدا ازدواج و طلاق، درصدتغییرات، نرخ طلاق و تعداد ازدواج به از... [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۲۷

آمارهای مذکور توسط وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی ، مرکز مدیریت بیماری ها جهت بهره برداری عمومی منتشر گردیده است. آمار مذکور مربوط به سال 1390 می باشد که به صورت شش ماهه اول و شش ماهه دوم ارائه گردید... [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۳۴۶

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختومه شده دادگاه های عمومی کشور در زمینه سرقت های صورت گرفته شده در سالهای 1380الی 1389 می باشد که از مرکز آمار ایران اقتباس شده است. [اطلاعات بیشتر]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۵۴

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی از سال 1385 لغایت 1389 تعداد 1366 نفر جهت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند.که از این میزان 56 درصد مردان متقاضی تغییر جنسیت به زن و ... [اطلاعات بیشتر]

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »