مقدمه ای بر آمار کشوری

این قسمت آمارهای کشوری مربوط به حوزه های مختلف  آسیب های اجتماعی از جمله ( ازدواج و طلاق، سرقت، عسر و حرج، الزام به تمکین، ترک انفاق، خودکشی، فرار، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، مواد مخدر، HIV/  ایدز، ضرب و جرح، قتل عمد، تخریب، اعمال منافی عفت، شرب خمر، آمار زندانیان، خشونت خانگی، کودکان خیابانی)  را شامل می شود.
۷ مرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۲۲۳

با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در سال 1391 نسبت به سال 1390 می توان گفت که:
- درصد تغییرات ازدواج سال 1391 به 1390 حدود 1/5- درصد تغییرات منفی داشته است در حالیکه در همین زمان ... [ادامه...]

۷ مرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۱۰۵

آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور در سال 1391 نشان میدهد که [ادامه...]

۲۵ تیر ۱۳۹۲ بازدید: ۱۰۹

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور سال 1391 نشان میدهد [ادامه...]

۷ خرداد ۱۳۹۲ بازدید: ۱۳۶

آخرین آمار مربوط ایدز در جمهوری اسلامی ایران که از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است.آمار مربوط تا پایان 1/1/92 می باشد. [ادامه...]

۲۳ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۱۱۸

تحلیل کمی پرونده های مختومه در دادگاههای عمومی کشور با موضوع ایراد ضرب و جرح طی سالهای 1380 لغایت 1389 [ادامه...]

۹ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۱۱۹

آمارهای این گزارش برگرفته از کتاب سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی سالهای 1384 الی 1389 می‌باشد. [ادامه...]

۹ مهر ۱۳۹۱ بازدید: ۱۴۰

این آمار برگرفته شده از کتاب سالنامه آماری مرکز آمار در سال های 1384 و 1389 می باشد. [ادامه...]

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۰۰

در آمار ارائه شده منظور از دادگاه عمومی دادگاهی است که بمنظور رسیدگی و حل و فصل تمامی دعاوی و شکایتهای وارده ، با صلاحیت عام تشکیل می شود0 به استثنای مرجع اموری که به حکم قانون به دیگری واگذار شده و ... [ادامه...]

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۲۱

در این بخش به تحلیل کمی پرونده های مختومه با موضوع قتل غیر عمد در دادگاههای عمومی کشور از سال 1380 لغایت 1389 پرداخته شده است. منبع از مرکز ملی آمار ایران می باشد. [ادامه...]

۱۹ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۴۹

در این بخش به تحلیل کمی پرونده های مختومه با موضوع قتل عمد در دادگاههای عمومی کشور پرداخته می شود. منبع از مرکز ملی آمار می باشد. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۳۸

آمارارائه شده مربوط به دهه 80 می باشد که از سالنامه آماری کشور اقتباس شده است . در آمار موجود درصد تغییرات و شاخص به ازای جمعیت سال های 1380 لغایت 1389 مورد بررسی و تحلیل کمی قرار گرفته است. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۱۶

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختوم شده عسر و حرج در دادگاه های عمومی کشور از سال 1381 لغایت 1389 می باشد. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۱۴

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختوم شده در دادگاه های عمومی در زمینه ترک انفاق در طی سال های 1380 لغایت 1389 می باشد. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۱۸

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختومه در دادگا های عمومی در طی سال های 1380 الی 1389 می باشد . [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۹۲

در این تحلیل به بررسی مقایسه ی آمار ازدواج و طلاق سال 1390 با سال 1389 به تفکیک استان ها پرداخته شده است. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۳۴

آمار ارائه شده مربوط می شود به سال های 1380 لغایت 1389 که از سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور اقتباس شده است .در این تحلیل به بررسی تعدا ازدواج و طلاق، درصدتغییرات، نرخ طلاق و تعداد ازدواج به از... [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۲۴

آمارهای مذکور توسط وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی ، مرکز مدیریت بیماری ها جهت بهره برداری عمومی منتشر گردیده است. آمار مذکور مربوط به سال 1390 می باشد که به صورت شش ماهه اول و شش ماهه دوم ارائه گردید... [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۷۷

آمار ارائه شده مربوط به پرونده های مختومه شده دادگاه های عمومی کشور در زمینه سرقت های صورت گرفته شده در سالهای 1380الی 1389 می باشد که از مرکز آمار ایران اقتباس شده است. [ادامه...]

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۱۲۸

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی از سال 1385 لغایت 1389 تعداد 1366 نفر جهت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند.که از این میزان 56 درصد مردان متقاضی تغییر جنسیت به زن و ... [ادامه...]

صفحه ۱ از ۱