انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران
محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: جامعه شناسی
آدرس سایت: www.isa.org.ir
شماره تماس: 88631891ـ88004742
ادرس انجمن: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏شناسی ایران

معرفی انجمن و فعالیت ها:
انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال 1370 تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.
این انجمن در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور (1387)، که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برگزار می شود، به عنوان "انجمن علمی برتر" معرفی شد.
- تدوین و تصریح قواعد (هنجارهای رویه‌ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی) برای کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.
- تقویت ارزش و حیثیت جامعه‌شناسی (کسب شأن علمی و اجتماعی).
- تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی.
- بسط، گسترش و غنی‌سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه
سیاست‌ها :
- کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آنها.
- بسط تعامل علمی با نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور.
- ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به بخش خصوصی و دولتی
- برگزاری گردهمایی‌های علمی ـ تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی.
- انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین اصول و قواعد کار و فعالیت در حوزة جامعه‌شناسی از جمله: تعیین ملاک‌های علمی حداقلی برای ارزشیابی کارهای آموزشی ـ پژوهشی و انتشاراتی در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین قواعد اخلاق تحقیق اجتماعی.
گروه‌های علمی- تخصصی:
انجمن جامعه‌شناسی ایران بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را در قالب گروه‌های علمی- تخصصی مختلف انجام می‌دهد. در حال حاضر، در این انجمن، 18 گروه علمی- تخصصیبه کار مشغولند که هر یک، به حوزه‌ای خاص در جامعه‌شناسی و علوم‌اجتماعی اختصاص داشته و اعضای آنها را نیز متخصصان این حوزه‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها با برگزاری جلسات متناوب، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌ها، انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه فعالیت خود، از جمله ارکان اصلی انجمن جامعه‌شناسی ایران شناخته می‌شوند.
این گروه‌ها عبارتند از: مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش های اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی شهر، جامعه‌شناسی صنعت، جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، جامعه‌شناسی ورزش، روش‌شناسی و روش‌های تحقیق، سیاست اجتماعی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مطالعات زنان، و مطالعات فرهنگی.
انتشارات:
نشریات انجمن جامعه‌شناسی ایران عبارتند از:
1- مجله جامعه‌شناسی ایران با امتیاز علمی پژوهشی (فصلنامه)
2- مجله مطالعات اجتماعی ایران با امتیاز علمی پژوهشی (فصلنامه)
3- خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران (دو ماهنامه)
و کتاب ها و مجموعه مقاله‌های همایش‌ها