اخبار

مدیر کل بهزیستی استان زنجان

زنجان: فعالیت پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی در مناطق حاشیه نشین استان

http://www.behzisti.ir/news/14208/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2
مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به گسترش روز افزون آسیبهای اجتماعی و ضرورت ساماندهی ،گسترش و تاسیس پایگاههای خدمات اجتماعی افزود : در حال حاضر3 پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین استان فعال است .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان محمد محمدی اظهار کرد : مراکزاورژانس اجتماعی با ارایه خدمات تخصصی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند و با شناسائی افراد در معرض آسیب و مداخله در شرایط بحرانی آنها آسیب پذیریشان را کاهش می دهند. اما چون تعداد مراکز مداخله در بحران و محل استقرار آنها محدود می باشد و با عنایت به اینکه تعداد کثیری از گروههای هدف سازمان در سکونتگاههای غیر رسمی که آسیب پذیری بالاتری دارند ساکنند ،ضروری است خدمات تخصصی سازمان از طریق پایگاههای خدمات اجتماعی در این مناطق به صورت محلی و مبتنی بر جامعه ارایه گردد.
وی بیان کرد : کارشناسان پایگاههای خدمات اجتماعی با شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی وتشکیل پرونده برای آنها ، به ارایه خدمات تخصصی روانشناختی و مددکاری برای آنها نموده اند.همچنین در این مراکز کارگاههای آموزشی و آگاهسازی برای گروههای هدف از جمله کارگاههای مهارت های زندگی ،پیشگیری از خشونت های خانگی ،پیشگیری از خودکشی ، پیشگیری از کودک آزاری و کارگاههای مهارت آموزی برگزار شده است.
این مقام مسئول توانمندسازی ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را هدف کلی پایگاههای خدمات اجتماعی عنوان کرد . و از اهداف جزئی آن به شناسایی مسایل و مشکلات ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی ، آگاهسازی گروههای هدف در جهت شناخت نیازها و مشکلات و برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع مشکلات منطقه اشاره کرد.
محمدی با بیان اینکه نقش پایگاههای خدمات اجتماعی، شناسائی، آگاهسازی عمومی، معرفی خدمات سازمان، و مداخله در موارد ضروری می باشد ، خاطرنشان کرد : در حال حاضر مساله سکونتگاههای غیر رسمی یک ‹‹واقعیت›› است اما باید با اتخاذ تدابیر منطقی در خصوص آن اقداماتی انجام شود و این اقدامات صرفا نباید برنامه ریزی فضای کالبدی باشد بلکه برنامه ریزی های اجتماعی نیز باید صورت گیرد و مردم به صرف زندگی در این مناطق نباید از حداقل خدمات ا جتماعی محروم شوند که در صورت محروم شدن ، می تواند پیامدهای منفی برای جامعه داشته باشد.

۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰
بهزیستی زنجان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید