اخبار

لیلا توحیدنیا - دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی

تقویت همکاری ها برای پیشگیری از خودکشی ضروری است.

تقویت همکاری ها برای پیشگیری از خودکشی ضروری است.
خودکشی به عنوان یک چالش جهانی همچنان یک مسئله سیاستی مهم در حوزه سلامت اجتماعی است. به گزارش مجمع بین‌المللی پیشگیری از خودکشی International Association for Suicide Prevention (IASP) خودکشی جز بیست عامل اول مرگ در دنیا در میان گروه های مختلف سنی اس

 

خودکشی به عنوان یک چالش جهانی همچنان یک مسئله سیاستی مهم در حوزه سلامت اجتماعی است. به گزارش مجمع بین‌المللی پیشگیری از خودکشی International Association for Suicide Prevention (IASP) خودکشی جز بیست عامل اول مرگ در دنیا در میان گروه های مختلف سنی است. سالیانه حدود 800 هزار مرگ در دنیا ( هر 40 ثانیه یک مرگ) در اثر خودکشی اتفاق می افتد. به طور متوسط در هر خودکشی 135 نفر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از این حادثه متاثر می شوند به عبارت دیگر هر ساله 108میلیون نفر در دنیا تحت تاثیر و در معرض رفتارهای منجر به خودکشی هستند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 2020، جهان شاهد یک میلیون و پانصد و سی هزار مورد خودکشی یعنی در هر 20 ثانیه یک مورد خودکشی، خواهد بود.
نرخ خودکشی در ایران از اغلب کشورهای غربی پایین‌تر است؛ اما با حدود 23 هزار و 734 مورد مرگ مشکوک به خودکشی طی سال‌های 1390 تا 1395، می‌توان ادعا کرد در ایران نیز خودکشی یکی از آسیب‌های رو به رشد می‌باشد.
سازمان جهانی بهداشت و مجمع بین المللی پیشگیری از خودکشی برای جهت دادن به اقدامات و برنامه کشورها در حوزه پیشگیری از خودکشی امسال را سال همکاری با یکدیگر برای پیشگیری از خودکشی نام گذاری کرده اند. (working together to prevent suicide).
از منظر بین المللی راهبرد اصلی در سیاست ها و برنامه های پیشگیری از خودکشی افزایش هماهنگی و همکاری بین فردی، بین سازمانی و فرابخشی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی برای پیشگیری از خودکشی دیده شده است و برای عملیاتی نمودن این راهبرد تلاش همه اقشار یک جامعه برای انجام اقدامات فردی، گروهی و سازمانی بسیار حیاتی است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است اقدامات و برنامه ها در این حوزه می بایست از طریق یک حلقه منسجم از سیاستگذاران اجتماعی، سیاستگذاران حوزه سلامت، رهبران مذهبی، سیاستگذاران حوزه آموزش، سازمان های غیردولتی، کارفرمایان، معلمان، خانواده، محققان و پژوهشگران و سایر کنشگران اجتماعی در یک جامعه طراحی و اجرا گردد. در حقیقت تک تک افراد یک جامعه در طراحی و اجرای استراژی های پیشگیری از خودکشی دارای وظیفه هستند و این نقش ها می بایست در برنامه ها و سیاست های دولت مد نظر قرار گرفته و مورد استفاده واقع شود.
به نظر می رسد الگوی کار با یکدیگر در شعار سال 2018 سازمان جهانی بهداشت برای موضوع پیشگیری از خودکشی قابل تعمیم به کلیه سیاست ها و برنامه های موثر بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است و تقویت هماهنگی در سه سطح افقی(هماهنگی در سازمان های متناظر در سطح ملی )، عمودی(هماهنگی در سازمان های زیرمجموعه در سطح محلی و منطقه ای) و نهادی(هماهنگی بین سازمان های دولتی و سازمان های غیردولتی) می تواند در سیاستگذاری اجتماعی برای کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی مثمر ثمر باشد.

دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶
دفتر |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید