لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1391/10/17

۱۷ دی ۱۳۹۱

مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۶۱۵۸۳/۵۰/د


دریافت فایل


پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مورخ 1391/11/15
اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مورخ 1391/11/15
گزارش کمیسیون اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان مورخ 1391/04/13
گزارش کمیسیون اجتماعی از لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان مورخ 1391/04/13
گزارش مرکز پژوهش ها از لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست مورخ 1391/04/11
گزارش مرکز پژوهش ها از لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست مورخ 1391/04/11
گزارش کمیسیون اجتماعی مورخ 1391/03/24
گزارش کمیسیون اجتماعی مورخ 1391/03/24

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.