لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست

۲۷ تیر ۱۳۹۱

ریاست جمهوری

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۸۸

پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست (اعاده شده از شورای نگهبان)
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست (اعاده شده از شورای نگهبان)

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.