آیین نامه اجرایی تبصره های (1)و(2) قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه های مکمل

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳

هیئت وزیران

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

-


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.