وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی- تفویض اختیار صدور مجوز تأسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی

۴ اَمرداد ۱۳۸۴

شورای عالی انقلاب فرهنگی

...

۵۶۶


دریافت فایل

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.