انجمن

   اسامی  انجمن ها
نام انجمن مرکز فرهنگی اسوه
محل فعالیت جهرم
موضوع فعالیت فرهنگی اجتماعی
شماره ثبت اداره ارشاد اسلامی
آدرس سایت -
شماره تماس 2222381
آدرس انجمن جهرم
فعالیت : -نام انجمن کانون بهار اندیشان
محل فعالیت جهرم
موضوع فعالیت فرهنگی
شماره ثبت فرمانداری
آدرس سایت -
شماره تماس -
آدرس انجمن
فعالیت :-نام انجمن کانون فرهنگی اجتماعی زنان خدا بنده
محل فعالیت زنجان
موضوع فعالیت اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی
شماره ثبت 15
آدرس سایت -
شماره تماس 2323223990
آدرس انجمن خدا بنده ، خ امام ضلع شمالی فرمانداری ، کانون فرهنگی و اجتماعی
فعالیت : اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی


نام انجمن موسسه شیفتگان خدمت
محل فعالیت زنجان
موضوع فعالیت فرهنگی ، اجتماعی
شماره ثبت در حال اخذ مجوز
آدرس سایت -
شماره تماس 2322822030
آدرس انجمن زنجان ، طارم ، روستای آستاکل
فعالیت : آموزش مسائل علمی ، فرهنگی ، اجتماعینام انجمن موسسه گنجینه سبز طارم
محل فعالیت زنجان
موضوع فعالیت زیست محیطی –
شماره ثبت 5353
آدرس سایت -
شماره تماس 2322822306
آدرس انجمن زنجان ، طارم ، شهر آب بر، کانون فرهنگی
فعالیت : آموزش مسائل علمی ، فرهنگی ، اجتماعی

نام انجمن موسسه کاوشگران مهر
محل فعالیت زنجان
موضوع فعالیت اجتماعی، فرهنگی
شماره ثبت -
آدرس سایت -
شماره تماس 5251787
آدرس انجمن -


نام انجمن کانون جوانان گلسرخ
محل فعالیت سمنان
موضوع فعالیت فرهنگی ، اجتماعی
شماره ثبت 512/6789/م
آدرس سایت -
شماره تماس 2325353221
آدرس انجمن دامغان ، روستای برم پ91
فعالیت: فرهنگی و اجتماعینام انجمن کانون جوانان میثاق
محل فعالیت سمنان
موضوع فعالیت فرهنگی و اجتماعی
شماره ثبت 163/6789/م
آدرس سایت -
شماره تماس 2313355526
آدرس انجمن دامغان بلوار پیروزی خ باغ جنت پ 101
فعالیت :امور فرهنگی و اجتماعینام انجمن کانون نوای سبز
محل فعالیت سمنان
موضوع فعالیت فرهنگی ، اجتماعی
شماره ثبت 313/6789/م
آدرس سایت -
شماره تماس 2313255267
آدرس انجمن سمنان صندوق پستی163-35135
فعالیت : امور فرهنگی ، اجتماعینام انجمن کانون جوانان محبان الرسول (ص)
محل فعالیت شاهرود
موضوع فعالیت فرهنگی واجتماعی
شماره ثبت 525/6789/م
آدرس سایت -
شماره تماس 2732222950
آدرس انجمن شاهرود خ امام خمینی بلوار ابن سینا مجتمع فرهنگی رسول اکرم (ص)
فعالیت :نام انجمن موسسه فرهنگ امروز
محل فعالیت گلستان
موضوع فعالیت فرهنگی و اجتماعی
شماره ثبت -
آدرس سایت -
شماره تماس 09111755131
آدرس انجمن گرگان کارواش کویمسئولین – اولین آپاتمان سایوان
فعالیت :


نام انجمن انجمن طنین خورشید
محل فعالیت شهریار
موضوع فعالیت فرهنگی و اجتماعی
شماره ثبت 6779/18/16
آدرس سایت -
شماره تماس 3663839
آدرس انجمن ملارد جنب بانک صادرات
فعالیت : -

نام انجمن موسسه حیات شرق
محل فعالیت اراک
موضوع فعالیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
شماره ثبت سازمان ملی جوانان (2)
آدرس سایت -
شماره تماس 2281591
آدرس انجمن اراک خ شهد کوچه باسکول پ12
فعالیت : پیشگیری از آسیب های اجتماعینام انجمن موسسه رسش
محل فعالیت اراک
موضوع فعالیت آسیب های اجتماعی
شماره ثبت در حال ثبت
آدرس سایت -
شماره تماس -
آدرس انجمن اراک
فعالیت : -


نام انجمن موسسه ستاک
محل فعالیت اراک
موضوع فعالیت آسیب های اجتماعی
شماره ثبت در حال ثبت
آدرس سایت -
شماره تماس 2225307
آدرس انجمن اراک
فعالیت : -