تعریف ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع اختلال هویت جنسی بطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمان های مرتبط

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلال هویت جنسی

- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه اختلال هویت جنسی
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه اختلال هویت جنسی
- توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه اختلال هویت جنسی
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی
- - هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای حمایت از مبتلایان به اختلال هویت جنسی

سازمان بهزیستی
پذیرش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی توسط مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی " اورژانس اجتماعی"
ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روان شناسی، روتانپزشکی و در صورت نیاز مشاوره حقوقی
پیگیری های پس از جراحی به افراد مبتلا به اختلال

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تامین کلیه نیازهای بهداشتی ودرمانی

 
قوه قضاییه
بررسی درخواست اولیه بیماران و ارجاع به مراکز پزشکی قانونی

نیروی انتظامی
معری و ارجاع موارد مشاهده شده به سازمان بهزیستی جهت سیر مراحل درمانی و حمایتی

سازمان ثبت احوال:
تسهیل در ارائه خدمات جهت ایجا د تغییرات لازم در شناسنامه و کارت ملی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی که عمل جراحی انجام داده اند

سازمان پزشکی قانونی :
بررسی وضعیت بیماران از نظر فیزیکی، غدد و آزمایش های ژنتیکی
ارجاع به انستیو روانپزشکی برای بررسی دقیق بیماری و نوع اختلال
تشکیل تیم تخصصی برای صدور مجوز تغییر جنسیت
تهیه آمار مبتلا به به اختلال
صدور مجوز تغییر جنسیت

سازمان نظام وظیفه عمومی:
اعطائ معافیت پزشکی دائم به بیماران مبتلا به اختلال
اعطاء دو مرحله معافیت موقت به مدت یک سال جهت سیر مراحل اداری اخذ مجوز جراحی برای افراد مبتلا به اختلال با تایید سازمان بهزیستی