تعریف موضوع

تعریف اختلال هویت جنسیGender Identity Disorder

به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن فرد به طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل را دارد.


نگاهی گذرا به بیماری اختلال هویت جنسی
اختلال هویت جنسی به معنای احساس عدم رضایت مستمر فرد از جنسیت خود و احساس تعلق به جنسیت مخالف و ترانس سکسوالیزم به معنای تمایل فرد دارای اختلال هویت جنسی به تغییر جنسیت خود از سالهای گذشته جزء اختلالات روانپزشکی محسوب می گردند و آنچنانکه انتظار می رود چون اختلال بر یکی از محوری ترین مفاهیم وجودی انسان که وی را نزد خود و جامعه مفهوم می بخشد ؛ یعنی جنسیت وی ؛ دست گذاشته است رنج بی پایانی بر مبتلایان وارد می سازد انسانی که در بهت و گیجی در مورد زن یا مرد بودن خود دچار ابهام و تعارض است و احساس و تفکر خود را مغایر با وضعیت جسمانی خود می بیند ؛ از سالها ی اولیه زندگی با محیط پیرامون خود نیز در تعارض قرار می گیرد. طبیعی است که فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی از موقعی که خود را می شناسد در تعامل با خانواده مدرسه ؛ و جامعه دچار مشکلات فراوانی می گردد . جامعه که از وجود چنین اختلالی آگاهی صحیح ندارد بر چنین فردی بر چسب انحراف گذارده و زمینه انزوای وی را فراهم می سازد .

اختلال هویت جنسی در نوجوانان و بزرگسالان
علایم و نشاوه های اختلال هویت جنسی در نوجوانان و بزرگسالان شبیه هم است. نوجوانان و بزرگسالان دچار این اختلال میل دارند که از جنس مقابل باشند و این میل را ابراز می کنند . این افراد مکررا تلاش می کنند که به عنوان جنس مقابل پذیرفته شوند و آرزو می کنند که مانند جنس مقابل رفتار کنند و دیگران هم با آنها همچون فردی از جنس مقابل رفتار کنند. علاوه بر این، آن ها تمایل دارند که ویژگی های جنسی جنس مقابل را کسب کنند و ممکن است معتقد باشند که با جنسیت عوضی به دنیا آمده اند.
نوجوانان و بزرگسالان دچار این اختلال برای تغییر وضعیت جسمی خود اغلب درخواست اقدامات طبی و عمل جراحی می کنند . این افراد اشتغال ذهنی مداومی با خلاص شدن از ویژگی های جنسیثانویه و اولیه خود و کسب ویژگی های جنسی جنس مقابل دارند وو همیشه تمایل دارند همچون فردی از جنس مقابل زندگی کنند و لباس بپوشند. مطالعات آینده نگر کودکان دچار اختلال هویت جنسی نشان می دهد که تنها معدودی از آنها در آینده از جنسیت خود ناراضی می شوند و در پی تغییر آن برخواهند آمد.اختلال هویت جنسی در بین مردان شایع تر از زنان است . شیوع آن در مردان یک در سی هزار و در زنان یک در صد هزار نفر است . بزرگسالان دچار این اختلال شکایت دارند که پوشیدن لباس های جنسیت تعیین شده آنها ناراحتشان می کند، بنابراین، شبیه جنس مقابل لباس می پوشند و در فعالیت های مرتبط با ان جنس شرکت می کنند . آنها آلت تناسلی خود را نفرت انگیز می دانند و این احساس ممکن است منجر به درخواست های مداوم برای جراحی آن ناحیه شود .این میل ممکن است بر همه امیال دیگر شخص غلبه کند.( اوحدی، بهنام، 1387)
علت شناسی
هویت جنسی در اثر عوامل زیر پدید می آید : نگرش والدین و فرهنگ موجود، دستگاه تناسلی خارجی کودک و عوامل ژنتیکی که از لحاظ فیزیولوژیکی تا هفته ششم زندگی جنینی فعال است .اما هویت جنسی بیشتر حاصل حوادث بعد از تولد است تا تاثیرات هورمونی پیش از تولد. کودکان هماهنگ با تربیت جنسی خود، هویت جنسی پیدا می کنند . هویت جنسی تحت تاثیر تعامل کودک و نگرش ها و ویژگی های والدین است. زیگموند فروید معتقد بود که مشکلات هویت جنسی ناشی از کشمکش های روانی است که کودک در مرحله اودیپ تجربه می کند . هر چیزی که در محبت کودک نسبت به والد همجنس تداخل کند، در پیدایش هویت طبیعی دخالت می کند.
نظریه های دیگری در زمینه اتیولوژی اختلال هویت جنسی مطرح است از جمله : مردان ترانس سکسوال اغلب برادران بزرگتر از خود دارند که بیانگر این فرضیه است که ایمنی مادر در جهت ساخت آنتی بادی علیه آنتی ژن HV با هر بارداری نوزاد پسر به طور پیشرونده تحریک می شود.
نسبت بیشتر خاله به دایی در افراد ترانس سکسوال مذکر بیان کننده این تئوری می باشد که فاکتورهای نسبتا مهلکی که در نسل قبلی مذکر( دایی ها) باعث کاهش تعداد آن ها شده است ، در نسل بعد خود را به صورت نقایصی در تکامل مغزی این افراد نشان داده است. مردان و زنان ترنس سکسوال بیش از جمعیت نرمال چپ دست هستند که می تواند بیانگر نوعی اختلال سیستم عصبی یا نقص هورمونی در این افراد باشد.

درمان
اختلالات هویت جنسی طی گذشت زمان شدت و ضعف پیدا می کند و این شدت و ضعف متاثر از آسیب شناسی روانی همراه و رد پاسخ به تجربیات جنسی وحوادث زندگی تغییر می باد . حتی گزارش هایی از بهبود خود به خود در بالغین مبتلا به اختلال هویت جنسی ذکر شده است . فلسفه درمان به این صورت است که ابتدا اقدامات قابل برگشت اعمال می شود . بنابراین بهتر است تغییر لباس، تغییر نام و حضور در اجتماعی در نقش جنس مقابل در ابتدا انجام شود. در ادامه درمان هورمونی به آن اضافه شود و در مراحل انتهایی چنانچه ضرورت داشته باشد جراحی انجام شود . بیماران ترانس سکسوال که درخواست تغییر جنسیت دارند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و بررسی های کاملی در مورد آنان انجام شود. چون درصورت طرد شدن و عدم توجه به آنها، ممکن است دست به خودکشی بزنند . (ملکی، محمد، 1387)

منابع:
اوحدی، بهنام (1387)، " بررسی هویت جنسی کیستم من؟ مرد یا زن؟"، سپیده دانایی، سال دوم، شماره 18 و 19،
ملکی، محمد(1387)، " درباره اختلال هویت جنسی بیشتر بدانیم"، سپیده دانایی، سال دوم، شماره 18 و 19،