انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

نجمن روانشناسی اجتماعی ایران
محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: روانشناسی اجتماعی
آدرس سایت: http://www.iranianasp.com
ادرس انجمن: تهران- بزرگراه جلال آل احمد- مقابل کوی نصر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- انجمن روان شناسی اجتماعی ایرانمعرفی انجمن و فعالیتها:
روان‌شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتارهای فردی و جمعی و تأثیر آنها بر یکدیگر، اگرچه موضوعی بسیار کهن است ، در اواخر قرن نوزدهم پایه‌ریزی شد. این شاخه از علوم اجتماعی با وجود تازگی به دلیل جذابیت و جنبه‌های کاربردی آن ، به ویژه طی چند دهه گذشته، گسترش و محبوبیت پیدا کرد، که اشاره شد تا سال 1374 عنوان کتاب روانشناسی اجتماعی و تنها طی 5 سال آخر این تاریخ بیش از 360 عنوان کتاب روان‌شناسی اجتماعی در امریکا انتشار یافته است.
این همه، افزون بر حجم عظیم مجله‌های علمی و شنریات ادواری است که در اروپا و ایالات متحده به چاپ رسیده است . امرزو دیگر آموزش در این رشته به عالی‌ترین سطح خود رسیده و پژوهش به پیشرفته‌ترین مراحل خود دست یافته است.
در کشور ما، در زمینه این علم نوپا پیشرفتهای چشمگیری رخ داده و امیدهای فراوانی به پیشرفت بیشتر آن در همه شاخه‌ها پیدا شده است: باشد که تإسیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در پرتو توجه وافر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تشکیل انجمن‌های علمی _ با هدف اعتلا بخشیدن به این دانش نوپا در سرزمین نیازمند، ما بتواند ضامن این پیشرفت باشد.
سالهای سال و از زمان معرفی‌ رواشناسی اجتماعی در ایران در 1339، دست اندرکاران و صاحبنظران این حوزه همواره در فکر «تاسیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران» بودند تا بتوانند فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی این شاخه علمی را در چهارچوب آن متشکل سازند.
در طی این سالها جرقه‌هایی از کوشش در این زمینه در دانشکده‌های مختلف زده شده بود. تا اینکه از اواسط سال 1380 گروهی از دست اندرکاران به عنوان هیات موسس انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گرد ْآمدند و کار تاسیس انجمن را به طور جدی آغاز کردند. نخستین دعوتنامه برای مجمع عمومی انجمن انتشار یافت و در بهمن ماه 1380 در تالار اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی نخستین انتخابات هیات موسس انجام گرفت.