صفحه نخست » آسیب های اجتماعی » اختلال هویت جنسی » فتاوای مراجع » فتوای آیت ا... صافی گلپایگانی

فتوای آیت ا.. صافی گلپایگانی

س. آیا تغییر جنسیت جایز است یا خیر؟

ج. اگر به معنای آشکار نمودن حقیقت زنانه و مردانه اشخاص باشد، چنانچه مستلزم امر حرامی از قبیل نظر نامحرم نباشد مانعی ندارد و احکام بر رجولیت و انوثیت واقعی جاری می‌شود اما تغییر جنسیت قطعی بر فرض تحقق آن در خارج، جایز نیست.والله العالم