فتوای آیت ا... خامنه ای

س 1279: برخى از افراد در ظاهر مذکر هستند ولى از جهات روحى و روانى ویژگیهاى جنس مونّث را دارند و تمایلات جنسى زنانه در آنان به‌طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد مى‏افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحى جایز است؟
ج: عمل جرّاحى مذکور براى کشف و آشکار کردن واقعیت جنسى آنان اشکال ندارد، به شرطى که این کار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده‏اى نباشد. .

در مورد تغییر جنسیه با توجه به اینکه از نظر طبی این عمل (در غیر خنثی) به تعبیر اطباء تنقیض جنسیت محسوب می شود بعضا با مواردی اطباء مواجه اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ شبه ای یا مرد است یا زن ولی دارای تمایلات احساسات و عواطف جنس مخالف است بسیاری از این افراد می گویند اگر این تغییرصورت نگیرد انتحار (خود کشی) خواهیم کرد (و تا به حال بارها این مساله پیش آمده) و با توجه به اینکه آمارهای عملی نشان میدهد این گونه افراد 6 الی 16 ماه بعد از وضعیت جدید پشیمان خواهند شد آیا اطباء در این گونه موارد که با تهدید مواجه اند می توانند از باب این که حفظ نفس مقدم تر ازحفظ عضو است این عمل را انجام دهند؟ و یا اصولا این عمل برای خود شخص حرام است یا جائز؟
تغییر جنسیت برای شخص و به درخواست شخص اشکال ندارد حتی اگر چه جلوگیری از اقدام بر انتحار متوقف بر آن نباشد و یا اصلا خطر انتحاری در بین نباشد.

اگر زن یا مرد پس از ازدواج تغییرجنسیت دهد حکم ازدواج چگونه است؟ در صورت بطلان آیا مرد باید مهریه زن را تماما بپردازد؟

ازدواج از حال تغییر باطل می شود و اگربعد ازدخول بوده تمام مهر ثابت می شود و چنانچه قبل از آن بوده حکم به تنصیف مهر معلوم نیست.