مقدمه فتاوای مراجع

در قوانین جاری کشور به موضوع تغییر جنسیت پرداخته نشده است و تنها امام خمینی (ر ه) در سال 1363 با صدور فتوایی عمل تغییر جنسیت را مجاز اعلام کردند . این فتوا پس از آن صادر شد که مریم ملک آرا یکی از اولین ایرانیان تغییر جنسیت داده است؛ پس از مواجه شدن با موانع قانونی برای تغییر جنسیت طی نامه نگاری با امام (ر ه) نظر ایشان را در مورد تغییر جنسیت جویا شد . او برای کسب نظر امام موفق به گرفتن قرار ملاقات شده و در آن جلسه که سه پزشک متخصص نیز حضور داشتند، با لباس مردانه حاضر شد . در نتیجه در این ملاقات، امام ( ر ه) نامه ای خطاب به دادستان  کل کشور و ریس سازمان پزشکی قانونی نوشتند ودر آن اجازه تغییر جنسیت را صادر کردند.لذا از آن پس علمای مراجع تقلید نظر خود را در خصوص سوالات مربوط به تغییر جنسیت اعلام نمودند که در ذیل به پرسش و پاسخ های صورت گرفته از مراجع پرداخته شده است .

فتاوای مراجع موافق با تغییر جنسیت

فتوای امام خمینی ( ر ه)                                                                                  

فتوای آیت ا... خامنه ای                                                                                      

فتوای آیت ا... مکارم شیرازی         

فتوای آیت ا... موسوی اردبیلی                                                         

فتوای آیت ا...فاضل لنکرانی

فتوای آیت ا... صانعی