طرح های پژوهشی مرتبط با خودکشی

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۲۲

این مجموعه شامل طرح های انجام شده درخصوص موضوع خودکشی می باشد که سعی شده است شناسنام ی کامل طرح ها به همراه چکیده آن برای استفاده کاربران محترم جمع آورش گردد. [اطلاعات بیشتر]