انجمن روان شناسی ایران

انجمن روانشناسی ایران
محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: روانشناسی
آدرس سایت: http://iranpa.org
شماره تماس: 22021405 ، 22029940
ادرس انجمن: تهران، بزرگراه آفریقا (جردن)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه سعیدی ، پلاک 8، واحد 6 ، کد پستی 196796399


معرفی انجمن و فعالیت ها :
فصل اول – کلیات و اهداف
ماده 1- به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن روانشناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2- موضوع انجمن: انجمن، بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و کاربردی و خدماتی و حرفه¬ای و فنی فعالیت می¬کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 3- (اصلاحی) مرکز انجمن در ایران- تهران- بزرگراه آفریقا (جردن)- خیابان سعیدی- پلاک 8- واحد 6 می‌باشد و پس از موافقت کمیسیون انجمن¬های علمی می¬تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 4- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم – وظایف و فعالیت¬ها
ماده 5- به ‌منظور نیل به هدف¬های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه¬ای با علم روانشناسی سروکار دارند.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
5-5- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.