وظایف سازمانهای مرتبط با موضوع کودکان خیابانی

وظایف سازمانهای مرتبط با موضوع کودکان خیابانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• هماهنگی سیاستگذاری و نظارت در حوزه کودکان
• اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه کودکان
• توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه کودکان
• اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب و آزار
• حمایت از کودکان بی سرپرست
• حمایت از مادران در خصوص حضانت فرزند
• تشکیل صندوق های بیمه ای و بیمه های خاص به منظور حمایت از کودکان
• هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان
• حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی،اجتماعی و پیامدهای آن خصوصا در زمینه بی سرپرستی.

 – ارایه تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانواده های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال ( با اولویت)
– آموزش رایگان مهارتهای شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای

سازمان بهزیستی کشور
وظایف این دستگاه در حمایت از کودکان خیابانی عبارتند از:
• پیشگیری در سه سطح اول، دوم و سوم
• شناسایی و پذیرش کودکان خیابانی در قالب تیم های تخصصی سیار اورژانس اجتماعی و در مراکز نگهداری کودکان خیابانی
• حمایت از کودکان خیابانی از طربق:
o همکاری با 11 دستگاه وسازمان در اجرای آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
o پذیرش و نگهداری از کودکان خیابانی فاقد سرپرست یا سرپرست موثر
o حمایت مستمر از کودکان خیابانی در صورتیکه شرایط برای بازگشت کودک به محیط خانواده یا محیط امن وجود نداشته باشد.
• بستر سازی برای بازگشت کودک به محیط خانواده
• پذیرش کودکان خیابانی معرفی شده از سایر مراجع با هماهنگی قوه قضائیه
• جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به کودکان خیابانی

• در سازمان بهزیستی با توجه به چارت سازمانی سه دفتر مسئولیت حمایت از کودکان را برعهده دارند:
• در حوزه معاونت امور اجتماعی
- دفتر امور کودکان و نوجوانان
- دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
• مرکز توسعه پیشگیری
- معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
• بخش مشارکتهای مردمی 

نیروی انتظامی :
وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
الف- برقراری امنیت در کلیه مراحل اجرایی ( امنیت مراکز و تیمهای سیار)
ب – اقدامات لازم برای اجرای تبصره (2) ماده (2 ) این آیین نامه
ج – تعیین تکلیف کودکان خیابانی بزهکار

وزارت دادگستری :
وظیفه وزارت دادگستری در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
الف – صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی کودکان خیابانی
ب _ ارایه مشاوره حقوقی لازم جهت تسهیل ساماندهی

شهرداری
وظیفه شهرداری در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
الف – تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداریها.
ب – تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :
وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
الف- تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان خیابانی و خانواده درجه اول آنان و تامین پزشک و پرستار مورد نیاز مراکز ساماندهی کودکان خیابانی
ب – ارایه خدمات بهداشت و درمان در مراکز سطح (2) و (3)

6 – سازمان بیمه خدمات درمانی:
وظیفه سازمان بیمه خدمات درمانی در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
- تامین و صدور بیمه نامه خدمات درمانی برای کودک و خانواده درجه اول وی حسب اعلام بهزیستی استانها

سازمان تامین اجتماعی
وظیفه سازمان تامین اجتماعی در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد - پوشش درمانی و خدمات مورد نیاز کودک و خانواده درجه اول وی درمراکز درمان و بیمارستانهای تابعه بدون دریافت وجه
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وظیفه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
الف – انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی لازم
ب – تهیه برنامه ها و تیزرهای لازم برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه
ج – همکاری رسانه ای با سازمانهای مسئول در جهت انجام وظایف محوله به آنان.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وظیفه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد - تامین خدمات حمایتی و انسان دوستانه جهت کودک و خانواده وی در حد مقدور حسب درخواست بهزیستی استانها.

وزارت آموزش و پرورش
وظیفه وزارت آموزش و پرورش در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد الف – هشدار و آگاه سازی اولیا دانش آموزان از طریق طرح مسئله توسط انجمنهای اولیا و مربیان
ب – شناسایی و راهنمایی دانش آموزانی که در معرض آسیب هستند از طریق مشاور مدرسه با همکاری مددکاران سازمان بهزیستی
ج – ارایه آموزشهای لازم و آگاه سازی دانش آموزان توسط مربیان و معلمان در خصوص خطرات فرار از خانه و گروههای آسیب رسان و دامهای اجتماعی.

 
کمیته امداد امام خمینی (ره)
وظیفه کمیته امداد (ره) در ساماندهی کودکان خیابانی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 22717 ت 32386 مورخ 4/5/84 به شرح ذیل می باشد
- اعمال حمایتهای لازم از خانواده های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکان خیابانی بوده اند.