انجمن روانشناسی ایران

نام انجمن انجمن روانشناسی ایران
محل فعالیت تهران

موضوع فعالیت سوادآموزی، حرفه‌آموزی، آموزش مهارت‌های ارتباطی و زندگی و
شماره ثبت
آدرس سایت http://iranpa.org
شماره تماس 22021405 ، 22029940
ادرس انجمن تهران، بزرگراه آفریقا (جردن)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، کوچه سعیدی ، پلاک 8، واحد 6 ، کد پستی 196796399
معرفی انجمن و فعالیت ها
به‌ منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن روانشناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
انجمن، بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و کاربردی و خدماتی و حرفه¬ای و فنی فعالیت می¬کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
به ‌منظور نیل به هدف¬های مذکور انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و
بر- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
نامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
انتشار کتب و نشریات علمی