سازمان دفاع از قربانیان خشونت

سازمان دفاع از قربانیان خشونت

محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: حمایت از کودکان ، زنان و افراد خشونت دیده
آدرس سایت: http://www.odvv.org
شماره تماس: 88963091- 88964943
ادرس انجمن: تهران - خیابان فلسطین شمالی، کوچه میرسرابی پلاک 1، صندوق پستی 16765-911
معرفی انجمن و فعالیتها:
سازمان دفاع از قربانیان خشونت تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارای مقام مشورتی خاص با شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد است که فعالیت خود را در سال 1367 آغاز کرد. عضویت در شبکه سازمان های غیردولتی برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی، هماهنگ کننده ملی راهپیمایی علیه کار کودک، سازمان مبارزه بین المللی علیه سلاح های کوچک و سبک، کنفرانس سازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی با سازمان ملل متحد (کنگو)، جنبش بین المللی برای جهانی عادلانه (جاست)، شورای توانبخشی قربانیان شکنجه و شبکه جوانان آسیا از فعالیت های بین المللی سازمان به شمار می رود.
اهداف و استراتژی های سازمان :
1. ارتقاء شناخت دقیق درباره مسائل کشور در زمینه حقوق بشر.
2. برنامه ریزی هدفمند و ارائه راه کار های علمی و عملی برای تحقق اهداف حقوق بشر بر اساس استاندارد های بین المللی و با توجه به بومی سازی .
3. ارتقاء شناخت و آگاهی تصمیم گیران و کمک به تصمیم گیری در زمینه حقوق بشر و روشنگری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران در سطح ملی و بین الملل.