انجمن جامعه شناسی ایران

نام انجمن انجمن انجمن جامعه شناسی ایران
محل فعالیت تهران

موضوع فعالیت جامعه شناسی
شماره ثبت
آدرس سایت www.isa.org.ir
شماره تماس 88631891ـ88004742
ادرس انجمن تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‏شناسی ایران
معرفی انجمن و فعالیت ها
انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال 1370 تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند.
این انجمن در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور (1387)، که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برگزار می شود، به عنوان "انجمن علمی برتر" معرفی شد.
- تدوین و تصریح قواعد (هنجارهای رویه‌ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی) برای کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.
- تقویت ارزش و حیثیت جامعه‌شناسی (کسب شأن علمی و اجتماعی).
- تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی.
- بسط، گسترش و غنی‌سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه
سیاست‌ها
- کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آنها.
- بسط تعامل علمی با نهادهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور.
- ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به بخش خصوصی و دولتی
- برگزاری گردهمایی‌های علمی ـ تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی.
- انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین اصول و قواعد کار و فعالیت در حوزة جامعه‌شناسی از جمله: تعیین ملاک‌های علمی حداقلی برای ارزشیابی کارهای آموزشی ـ پژوهشی و انتشاراتی در حوزة جامعه‌شناسی.
- تدوین قواعد اخلاق تحقیق اجتماعی.
گروه‌های علمی- تخصصی
انجمن جامعه‌شناسی ایران بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را در قالب گروه‌های علمی- تخصصی مختلف انجام می‌دهد. در حال حاضر، در این انجمن، 18 گروه علمی- تخصصیبه کار مشغولند که هر یک، به حوزه‌ای خاص در جامعه‌شناسی و علوم‌اجتماعی اختصاص داشته و اعضای آنها را نیز متخصصان این حوزه‌ها تشکیل می‌دهند. این
گروه‌ها با برگزاری جلسات متناوب، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌ها، انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح‌های پژوهشی در


حوزه فعالیت خود، از جمله ارکان اصلی انجمن جامعه‌شناسی ایران شناخته می‌شوند.
این گروه‌ها عبارتند از: مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش های اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی شهر، جامعه‌شناسی صنعت، جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، جامعه‌شناسی ورزش، روش‌شناسی و روش‌های تحقیق، سیاست اجتماعی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مطالعات زنان، و مطالعات فرهنگی.
انتشارات
نشریات انجمن جامعه‌شناسی ایران عبارتند از:
1- مجله جامعه‌شناسی ایران با امتیاز علمی پژوهشی (فصلنامه)
2- مجله مطالعات اجتماعی ایران با امتیاز علمی پژوهشی (فصلنامه)
3- خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران (دو ماهنامه)
و کتاب ها و مجموعه مقاله‌های همایش‌ها