دفاع از جهانی شایسته کودکان

نام انجمن جمعیت دفاع از جهانی شایسته‌ کودکان
محل فعالیت تهران
موضوع فعالیت محو کار حرفه‏ای کودک در جامعه و دفاع از کودکان کار و خیابان

شماره تماس 33755601 ، فاکس: 33390391
ادرس انجمن : شهر‌ری، خ‌ فداییان اسلام، بی‌بی‌زبیده، کوچه ابیزی
معرفی انجمن و فعالیت ها
جمعیت دفاع از جهانی شایسته کودکان، سازمانی غیردولتی و مستقل است. هدف اصلی این جمعیت، محو کار حرفه‏ای کودک در جامعه و دفاع از کودکان کار و خیابان، بدون توجه به تفاوت‏های جنسی، نژادی، رنگ، ملیت، تولد و مذهب می‏باشد و در حال‌ حاضر فعالیت‏ها و طرح‏های زیر را دنبال می‏کند:
- تحقیق در عرصه‏ «کودک کار و خیابان» و اطلاع‌رسانی به مردم، سازمان‏ها و نهادهای فعال در این زمینه
- جذب و به ‌کارگیری نیروهای داوطلب
- آموزش سواد، مهارت‌های اجتماعی، بهداشت فردی، و مهارت‌های فنی و هنری
- کمک عملی به کودکان کار و خیابان که در زندگی خود نیازمند حمایت فوری هستند. (مددکاری)
- پیگیری امور بهداشتی و درمانی کودکان کار و خیابان به طور عام و خاص