انجمن روانشناسی اجتماعی

نام انجمن روانشناسی اجتماعی
محل فعالیت تهران

موضوع فعالیت سوادآموزی، حرفه‌آموزی، آموزش مهارت‌های ارتباطی و زندگی و
شماره ثبت
آدرس سایت http://www.iranianasp.com
شماره تماس
ادرس انجمن تهران- بزرگراه جلال آل احمد- مقابل کوی نصر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
معرفی انجمن و فعالیت ها
روان‌شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتارهای فردی و جمعی و تأثیر آنها بر یکدیگر، اگرچه موضوعی بسیار کهن است ، در اواخر قرن نوزدهم پایه‌ریزی شد. این شاخه از علوم اجتماعی با وجود تازگی به دلیل جذابیت و جنبه‌های کاربردی آن ، به ویژه طی چند دهه گذشته، گسترش و محبوبیت پیدا کرد،در کشور ما، در زمینه این علم نوپا پیشرفتهای چشمگیری رخ داده و امیدهای فراوانی به پیشرفت بیشتر آن در همه شاخه‌ها پیدا شده است: باشد که تإسیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در پرتو توجه وافر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تشکیل انجمن‌های علمی _ با هدف اعتلا بخشیدن به این دانش نوپا در سرزمین نیازمند، ما بتواند ضامن این پیشرفت باشد .چند تاریخ مهم در شکل‌گیری انجمن:
• 11/2/81 صدرور پروانه تأسیس انجمن
• 28/11/81 نخستین مجمع عمومی انجمن با حضور نماینده دفتر انجمن‌های علمی ایران.
• 05/03/82 ثبت انجمن در ادارة ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری 5/12/82 اعلام انجمن (اطلاعات ، شماره 22712).
سالهای سال و از زمان معرفی‌ رواشناسی اجتماعی در ایران در 1339، دست اندرکاران و صاحبنظران این حوزه همواره در فکر «تاسیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران» بودند تا بتوانند فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی این شاخه علمی را در چهارچوب آن متشکل سازند.
در طی این سالها جرقه‌هایی از کوشش در این زمینه در دانشکده‌های مختلف زده شده بود. تا اینکه از اواسط سال 1380 گروهی از دست اندرکاران به عنوان هیات موسس انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گرد ْآمدند و کار تاسیس انجمن را به طور جدی آغاز کردند. نخستین دعوتنامه برای مجمع عمومی انجمن انتشار یافت و در بهمن ماه 1380 در تالار اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی نخستین انتخابات هیات موسس انجام گرفت