موسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان

نام انجمن: موسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان

 سال تاسیس:1379

 موضوع : مسائل زنان

 آدرس : تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان شاهین- شماره41- تلفن: 88847188-9 کد پستی: 7634-15875  

آدرس سایت http://www.riwl.org


معرفی انجمن:

نقش زنان در رشد و سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه و تحولات اجتماعی و حتی تغییر رفتارها و باورهای عمومی بر کسی پوشیده نیست علی رغم این نقش مهم و کلیدی تنگناهای فراوانی رویاروی این بخش عظیم جامعه وجود دارد که مرور و تحلیل گزارشهای مبتنی بر ناهنجاریهای اجتماعی مبین بخشی از آن است ، درک این مهم جمعی از اعضای هیأت علمی را بر آن داشت که با انگیزه سامان دادن تلاشها برای پرداختن به حل مسائل و مشکلات بانوان بر اساس پژوهشهای علمی و کاربردی قدم به میدان گذاشته و مؤسسه تحقیقات ، بازتوانی و بهبود زندگی زنان را در آذر ماه سال 1379 بنیان نهند و بر آنند تا با فعالیتهای پژوهشی – آموزشی در زمینه های پیشگیری و بازتوانی در حیطه های مربوط به آسیب شناختی روانی ، خانوادگی ، و اجتماعی زنان و با شناخت صحیح معضلات و ارائه راه حلهای مبتنی بر واقعیت ها ، راهکارها را از درون تحقیقات کاربردی به دست آورده و با درک شرایط مناسب با فرهنگ جامعه در جهت تحقق اهداف مؤسسه اقدام نمایند ، این مؤسسه رسالت خود را اینگونه تعریف می کند :
مؤسسة تحقیقات، بازتوانی و بهبود زندگی زنان ، دارای مقام مشورتی از شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل ، نهادی است غیر دولتی و غیر انتفاعی که از طریق فعالیت های مشارکتی علمی ، پژوهشی، آموزشی و ترویجی در جهت ارتقاء توانمندی زنان و دختران تلاش می نماید ؛ به خصوص آنانی که بدلیل عدم دسترسی مناسب به فرصتهای برابر و منابع اجتماعی مناسب ، از قدرت اثر گذاری بر تغییرات نامطلوب زندگی خانوادگی و اجتماعی محروم مانده اند و بدین دلیل در معرض آسیب های روانی واجتماعی واقع شده اند.