انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان اجتماعی

نام انجمن : انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان اجتماعی(احیاء)

 موضوع: آسیب های اجتماعی

  سال تاسیس: 1378

شماره ثبت: 11201 

 آدرس :میدان انقلاب،کارگر شمالی،بین فرصت و نصرت کوچه جعفرزادگان (جواهری سابق)،پلاک۲، کدپستی ۱۴۱۸۸
تلفن: ۶۶۹۰۱۰۱۰
آدرس سایت http://spasdi.ir

هدف :
آگاهی رسانی، پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به اقشار آسیب پذیر و حمایت از نهاد خانواده.
مأموریت:
کاهش آسیب های اجتماعی، از طریق آگاهی رسانی به خانواده، حساس سازی جامعه و جلب مشارکت مسئولین، به عنوان برجسته نمودن نقش ارکان مختلف اجتماعی در هنجارسازی و بهبود روش های اتخاذ شده در سال های گذشته و احترام به کرامت انسانی و حیطه خصوصی افراد.
فعالیت ها:
• برگزاری سمپوزیوم، کارگاه ها و جلسات آموزشی در مورد آسیب های اجتماعی.
• راه اندازی خط احیاء از سال ۱۳۸۱ به شماره تلفن ۶۶۹۳۵۵۲۴٫
• مشاوره و آموزش رفتارهای صحیح به اقشار دارای رفتارهای پرخطر برای پیشگیری از بیماری HIV/ ایدز و اعتیاد.
• تحقیق و مطالعه علمی آسیب ها به منظور دستیابی به روش های نوین پیشگیری و مداخله بهنگام در بحران ها و مهار آسیب های اجتماعی.
• آگاهی دادن و اطلاع رسانی به شهروندان جامعه در خصوص هنجارهای اجتماعی به ویژه از طریق رسانه های ملی.
• تلاش برای ارتقاء همکاری، هماهنگی و فعالیت های مردمی،دولتی و بین المللی به منظور مهار آسیب های اجتماعی.
• راه اندازی مراکز توانبخشی، فنی و حرفه ای برای زنان سرپرست خانوار، جوانان و نوجوانان یتیم و یا معلول شده از حادثه زلزله و تحت پوشش مالی قرار دادن کودکان یتیم در شهرستان زلزله زده بم.