پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس: 1380
محل فعالیت: تهران
موضوع فعالیت: بررسی مسائل مرتبط با خانواده
آدرس سایت: http://fri.sbu.ac.ir
آدرس پستی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، روبروی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، پژوهشکدة خانواده
کدپستی: 1983963113
تلفن:29902366
نمابر: 29902368

معرفی موسسه:
پژوهشکدة خانواده با رویکردی فراگیر و میان رشته¬ای، و با هدف هدایت و متمرکز نمودن تحقیقات و جلب توجه محققان و حمایت از تحقیقات در زمینه¬های مختلف مسایل خانواده در اواخر سال 1380 تاسیس شد. این پژوهشکده همگام با رویکرد جدید تحقیقات علمی در خصوص تاکید بر همکاریها و تحقیقات بین رشته¬ای، با مشارکت و همکاری متخصصان رشته¬های مختلف مرتبط با خانواده، یعنی روانشناسی، روانپزشکی, مشاوره، مددکاری اجتماعی، جامعه¬شناسی, تاریخ، مردم¬شناسی، تعلیم و تربیت، حقوق، بهداشت خانواده، ژنتیک و ... فعالیت می¬کند. پژوهشکده خانواده دارای کتابخانه تخصصی، آزمایشگاه مجهز به آئینه یکطرفه و تلویزیون مدار بسته جهت مشاهدات خانواده و کودک، آزمایشگاه هنر درمانی با تجهیزات و ادوات موسیقی، نقاشی و نمایش درمانی، اتاق تست و آرشیو آزمونهای روانی، اتاق کامپیوتر، سالن اجتماعات و فضاهای دیگـر متناسب با فعالیتـهـای پژوهشی، آموزشـی و اداری می¬باشد. علاوه بر اینها با توجه به اینکه دانشگاه شهید بهشتی یکی از معتبرترین دانشگاههای جامع کشور می¬باشد، امکانات مختلف موجود در دانشگاه نظیر کتابخانه¬های تخصصی متعدد، آزمایشگاهها، سایت کامپیوتری و فضاهای پژوهشی آموزشی، ورزشی و تفریحی به تناسب نیاز در دسترس می¬باشد.