منابع علمی مرتبط با کودک آزاری

۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۹۶۰

این مجموعه شامل کتب منتشر شده با موضوع کودک آزاری است که اطلاعات شناسنامه ای کتاب و شرح مختصری از مطالب ارائه شده در کتب را در بر می گیرد. محققان، دانشجویان و کلیه افراد فعال در حوزه امور اجتماعی می ب... [اطلاعات بیشتر]

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »
۹ اَمرداد ۱۳۹۱ بازدید: ۷۰۳

این مجموعه در برگیرنده پژوهش های صورت گرفته دانشجویان دانشگاه های مختلف در قالب پایان نامه با موضع کودک آزاری و حقوق کودک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در این مجموعه اطلاعات شناسنامه ای پایا... [اطلاعات بیشتر]

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »
۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۷۳۸

این مجموعه در برگیرنده پژوهش های صورت گرفته دانشجویان دانشگاه های مختلف در قالب پایان نامه با موضع کودک آزاری و حقوق کودک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در این مجموعه اطلاعات شناسنامه ای پایا... [اطلاعات بیشتر]

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »
« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »