۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۳۹۰

این مجموعه شامل کتب منتشر شده با موضوع کودک آزاری است که اطلاعات شناسنامه ای کتاب و شرح مختصری از مطالب ارائه شده در کتب را در بر می گیرد. محققان، دانشجویان و کلیه افراد فعال در حوزه امور اجتماعی می ب... [ادامه...]

صفحه ۱ از ۱
۹ مرداد ۱۳۹۱ بازدید: ۲۵۹

این مجموعه در برگیرنده پژوهش های صورت گرفته دانشجویان دانشگاه های مختلف در قالب پایان نامه با موضع کودک آزاری و حقوق کودک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در این مجموعه اطلاعات شناسنامه ای پایا... [ادامه...]

صفحه ۱ از ۱
۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲۶۵

این مجموعه در برگیرنده پژوهش های صورت گرفته دانشجویان دانشگاه های مختلف در قالب پایان نامه با موضع کودک آزاری و حقوق کودک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در این مجموعه اطلاعات شناسنامه ای پایا... [ادامه...]

صفحه ۱ از ۱
صفحه ۱ از ۱