تعریف ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاههای مرتبط با موضوع مواد مخدر و روان گردان ها بطور مختصر اشاره می گردد.

« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »
۲۹ شهریور ۱۳۹۱ بازدید: ۲۴۷
« قبلی صفحه ۱ از ۱ بعدی »