جمعیت خیریه تولدی دوباره

1- نام انجمن جمعیت خیریه تولدی دوباره
محل فعالیت : تهران و شهرستانها
موضوع فعالیت : اعتیاد
شماره ثبت 14503  
آدرس سایت www.rebirth.ir
rebirth_80@hotmail.com

شماره تماس 33395050
44252000
44253000

آدرس انجمن : اشرفی اصفهانی، نرسیده به پارک مرزداران

معرفی انجمن و فعالیت ها :
جمعیت خیریه تولد دوباه یک سازمان خود جوش مردمی متشکل از توابان اعتیاد و فعالان دانشگاهی است که موسسان آن با بهره گیری از الگوی راهبردی «بسیج» و 20 سال تجربه کاربردی راه اندازی جمعیت های درمانی بهبودی پایدار معتادان، فعالیتهای خود را از سال 73 در جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده اند.
راهبردهای اجرائی این جمعیت با توجه به توان تجربی میدانی و عملی این فعالان تدوین گردیده است. این جمعیت از سال 81 با هدف اختصاصی جهت ترک فیزیکی سم زدائی به روش پرهیز مدار و ایمان مدار به صورت رسمی آغاز به فعالیت نموده است و اکنون به فضل و قوه الهی جمعیت تولد دوباره به عنوان بزرگترین تشکل فعال در عرصه مهار اعتیاد، کاهش تقاضا، پیشگیری، کاهش آسیب و فرهنگ سازی و نیز چگونگی زندگی معنوی به دور از وابستگی ها در سراسر کشور فعالیت دارد. 50 کانون سم زدائی، شلتر، مراکز کاهش آسیب، مراکز خدمات مشاوره ای از جمله دستاوردهای این جمعیت می باشد.