جمعیت آفتاب

2- نام انجمن جمعیت آفتاب
محل فعالیت : تهران
موضوع فعالیت :اعتیاد
شماره ثبت 10940
آدرس سایت headofffice@aftabsociety.org
www.aftabsociety.org

شماره تماس 77510151

آدرس انجمن تهران - خیابان سهروردی جنوبی - پلاک 3
معرفی انجمن و فعالیت ها :
جمعیت آفتاب، تشکلی غیردولتی است که در زمینه رویارویی با معضل سوء مصرف موادمخدر در سال 1377 در تهران تشکیل شده است این NGO در سه محور آموزش و پیشگیری، درمان و جامعه‌پذیری و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از اعتیاد به فعالیت می‌پردازد. این تشکل بر اساس هیات امنا، هیات مدیره، دبیرکل و زیرمجموعه‌های آموزش، پیشگیری، درمان و حمایت اداره می‌گردد.
محورهای اصلی فعالیت‌های این سازمان عبارتند از:
1- آموزش و پیشگیری
2- درمان و جامعه‌پذیری
3- حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از اعتیاد