گذری ترک اعتیاد

مراکز گذری ترک اعتیاد DIC
DIC مخفف In Center Drop و به معنای مرکز گذری کاهش آسیب است. این مراکز برای کنترل آسیب‌های اجتماعی اعتیاد به وجود آمده و معتادان پرخطر و در معرض ابتلا به بیماری‌های عفونی نظیر ایدز، با مراجعه به این مراکز، از امکانات رایگان مثل سرنگ و برنامه‌های آموزشی رایگان این مراکز استفاده کنند.
افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان مواد، افزایش آگاهی خانواده، ارتباط میان گروه‌های خودیاری، کاهش شیوع خونی هپاتیت B و C و HIV در معتادان تزریقی، آموزش نحوه تزریق بهداشتی و ارایه سرنگ، کاهش تزریق در سوء مصرف‌کنندگان تزریقی، ارجاع به مراکز درمانی و ارایه خدمات رفاهی در حد امکان از اهداف مراکز گذری کاهش آسیب است.
مصاحبه انگیزشی، تأمین بهداشت جسمی، تأمین یک وعده غذا و پوشاک و ارجاع به کلینیک‌های مثلثی برای انجام تست هپاتیت و ایدز از جمله وظایف مراکز گذری است.
بعد از تهیه گزارش مددکاری سوزن و سرنگ استریل به معتادان تزریقی ارایه می‌شود.
سپس فرم ثبت اطلاعات تعویض سوزن و سرنگ و وسایل تزریق به فرد ارایه شده و فرد تحت درمان قرار می‌گیرد.
مراکز گذری ترک اعتیاد (DIC)
DIC مراکز گذری ترک اعتیاد است که جهت کنترل آسیب های اجتماعی اعتیاد به وجود آمده و معتادان پر خطر و در معرض ابتلا به بیماری های عفونی نظیر ایدز، با مراجعه به این مراکز و استفاده از امکانات رایگان نظیر سرنگ و برنامه های آموزشی رایگان این مراکز استفاده کنند.
این مراکز به منظور پیشگیری از عوارض اعتیادهای پر خطر و سرویس دهی به معتادان پرخطری که برای درمان اعتیاد مراجعه نمی کنند و احتمال ابتلا به انواع عفونت های از جمله ایدز را دارند، تاسیس شده است.