جمعیت همیاران سلامت روان ایران

3- نام انجمن جمعیت همیاران سلامت روان ایران
محل فعالیت تهران و شهرستان ها
موضوع فعالیت برقراری سیستم مشارکت مردمی در گسترش فعالیت‌های ارتقایی و پیشگیرانه مبتنی بر جامعه
شماره ثبت
آدرس سایت positive_zt@yahoo.com

شماره تماس 9356 877 ،8779355
آدرس انجمن تهران، خیابان کریم خان زند ، مرکز مشاوره معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی منطقه شمال.

معرفی انجمن و فعالیت ها :
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران توسط گروهی از افراد علاقمند با رویکرد مشارکت آگاهانه در سال 1381 در تهران با مجوز وزارت کشور تاسیس شده است. همچنین جمعیت دفاتری را در برخی مناطق کشور جهت پیشبرد فعالیت‌های خود دایر نموده است. این جمعیت در خصوص سوءمصرف موادمخدر نیز به فعالیت می‌پردازد.