سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

5- نام انجمن سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

محل فعالیت : تهران و شهرستان ها
موضوع فعالیت: پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر و کاهش تقاضای این مواد
شماره ثبت
آدرس سایت ghosian@irrdcs.org، www.ircs.org
شماره تماس 8 ـ 8870476، 5 ـ 8870572
آدرس انجمن فاکس: 8870479

معرفی انجمن و فعالیتها :
سازمان جوانان یکی از ارگانهای جمعیت هلال‌احمر می‌باشد که در زمینه امور جوانان به فعالیت می‌پردازد. این سازمان در جمعیت‌های هلا‌ل‌احمر مناطق کشور دارای واحدهای تابعه می‌باشد و از طریق برنامه‌های مدون در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی و با برگزاری دوره‌ها و کلاسهای گوناگون به توانمندسازی جوانان و پربارسازی اوقات آنان می‌پردازد. سازمان مذکور بطور غیرمستقیم در زمینه مبارزه با اعتیاد فعالیت دارد .