انجمن معتادان گمنام ایران

5- نام انجمن : انجمن معتادان گمنام ایران
محل فعالیت : تهران و شهرستان ها
موضوع فعالیت : اعتیاد
شماره ثبت 21065 
آدرس سایت http://www.nairan.org/index.asp

شماره تماس 88140012
آدرس انجمن خیابان استاد مطهری، خیابان اورامان، کوچه زاهدان، پلاک 41
معرفی انجمن و فعالیتها :
معتادان گمنام یک منبع یا یک سازمان غیر انتفاعی بین المللی متشکل از معتادان در حال بهبودی است که به شکل محلی و منطقه ای در بیش از 60 کشور جهان مشغول به فعالیت می باشند اعضاء انجمن معتادان گمنام از یکدیگر یاد می گیرند که چگونه بدون مواد مخدر زندگی کنند و به چه طریق از اثراتی که اعتیاد در زندگی شان گذاره است، خارج شوند و بهبودی را به دست آورند.
هرکس که مایل به قطع مصرف ماده مخدر باشد می تواند به عضویت معتادان گمنام درآید. عضویت در این انجمن محدود به مصرف کنندگان هیچ نوع ماده مخدر بخصوصی نیست و هر کس با هرگونه ماده مخدری که مصرف می کند، می تواند به عضویت معتادان گمنام درآید.