انجمن مبارزه با استعمال دخانیات ایران

4- نام انجمن جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
محل فعالیت:  تهران و شهرستان ها
موضوع فعالیت:  ریشه‌کنی استعمال دخانیات

شماره ثبت
آدرس سایت www.iata.org.ir & www.irasa.org

شماره تماس 88913666-7
88105001-5
آدرس انجمن تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ( یوسف آباد ) - خیابان یازدهم - خیابان فراهانی پور - نبش کوچه هفتم - پلاک 4 .

معرفی انجمن و فعالیت ها :
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در سال 1362 به همت چند پزشک و استاد دانشگاه و با امکانات ناچیز تاسیس گردید. برغم مشخص نبودن و عدم امعان نظر کافی جامعه نسبت به مضرات دخانیات در آن زمان، کم‌کم افراد علاقمند از قشرهای مختلف اجتماعی به این جمعیت پیوسته، فعالیت خود را جهت ریشه‌کنی استعمال دخانیات آغاز نمودند.این NGO مشتمل بر مجمع عمومی، هیات امنا، هیات مدیره،دبیرکل و بازرسان است و دبیری آن بر عهده دکتر محمدرضا مسجدی است. هیات مدیره جمعیت شامل کمیته سیاستگذاری، طرح و برنامه‌‌ریزی، کمیته قوانین، مقررات، کمیته علمی، فرهنگی و ارتباطات و کمیته جلسات مشارکت‌های مردمی می‌باشد.جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با استناد به عنوان خود، عمده هدفش را مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی معضل اعتیاد از طریق راهکارهای فرهنگی، آموزشی، هنری و درمانی می‌داند.