تعریف ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد لذا ضروری است سیاستگذاران، محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع ازدواج و طلاق بطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمان های مرتبط

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه ازدواج و طلاق
- اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با حوزه ازدواج و طلاق
- توسعه، تقویت و ساماندهی بیمه های اجتماعی ،سلامت و خدمات حمایتی در حوزه آسیب های اجتماعی
- اصلاح روشها و سازوکارهای شناسایی و حمایت از افراد در معرض آسیب های اجتماعی
- تشکیل صندوق های بیمه ای و بیمه های خاص به منظور حمایت از گروه آسیب دیده
- هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق

وزارت اقتصاد و دارایی
- فراهم کردن وام ازدواج زوجین و معرفی آنان از طریق بانک مرکزی به بانک های مربوطه

وزارت دادگستری
- رسیدگی به شکایات با موضع ازدواج و طلاق وارجاع به مراکز مربوطه
- همکاری با سازمانهای مختلف به منظور پیشگیری از طلاق
- صدور احکام لازم درخصوص ازدواج و طلاق
- همکاری و ارائه گزارش ازدواج و طلاق به سازمان های مختلف

وزارت آموزش و پرورش
- آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی های مربوط به ازدواج در میان آنها
- ارائه خدمات مشاوره ای به افراد در آستانه ازدواج و طلاق

وزارت کشور
- پیگیری موضوع ازدواج و طلاق در شورای اجتماعی کشور
- هماهنگی با استانداری ها در خصوص ازدواج و کاهش طلاق در کارگروه امور فرهنگی –اجتماعی شورای برنامه ریزی استان
- بررسی طرح ها و برنامه های پیشگیری از طلاق از طریق دفتر امور بانوان و خانواده در استانداری ها

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
- تربیت نیروی متخصص در حوزه ازدواج و طلاق و امور اجتماعی
- مشاوره ازدواج و روان شناختی برای افراد در آستانه ازدواج
- ارتقای علمی و کیفی و دانش افزایی متخصصان شاغل در مراکز
- گزارش و تحلیل ازدواج و طلاق در مرکز مطالعات و پژوهش های جمعتیی آسیا و اقیانوسیه

وزارت ورزش و امور جوانان
- حمایت از آثار و تولیدات مروج ازدواج و تشکیل خانواده
- فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج
- ارائه الگوهای مناسب در امر ازدواج
- ساماندهی مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره و مراکز تخصصی ازدواج و خانواده

قوه قضائیه
- ثبت وقایع ازدواج و طلاق از طریق دفترخانه های ازدواج و طلاق زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- بررسی دعاوی مربوط زوجین متقاضی طلاق از طریق دادگاه خانواده
- بررسی و تحلیل اخبار، گزارش‌ها، پدیده‌ها، وقایع مهم اجتماعی و فرهنگی کشور مرتبط با دستگاه قضایی
- ایجاد بانک اطلاعات در موضوعات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با دستگاه قضایی
- بررسی مسائل حقوقی ویژه زنان و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب جهت احقاق حقوق بانوان و اطفال بزه‌دیده در مراجع قضایی
- ارائه خدمات مشاوره حقوقی و روانشناختی به زوجین
- معرفی افراد آسیب‌دیده واجد شرایط جهت استفاده از وکیل رایگان
- تهیه بروشورهای آموزشی با مضامین آموزش دستاوردهای اجتماعی به نوجوانان و خانواده‌ها

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
- بررسی موضوع ازدواج و طلاق از جنبه اجتماعی
- بررسی لوایح و موضوعات مرتبط با حوزه ازدواج و طلاق
- ارایه طرح یا طرح های حمایت از ازدواج و کاهش طلاق
کمیسیون قضایی – حقوقی :
- بررسی لوایح مربوط به حوزه ازدواج و طلاق از منظر حقوقی و قضائی


سازمان بهزیستی
- شناسایی و پذیرش زوجین در معرض طلاق در قالب تیم های تخصصی سیار اورژانس اجتماعی
- جذب موارد طلاق از طریق مراجع از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی
- پیشگیری از طلاق در سه سطح پیشگیری اول،دوم و سوم
- مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق به منظور رفع اختلافات زوجین متقاضی طلاق
- حمایت از حقوق زوجین پیش، حین و پس از طلاق از طربق:
- همکاری با قوه قضائیه، دادگستری و پزشکی قانونی از طریق ارسال مشاوران و مددکاران اجتماعی در مراکز فوق ا لذکر
- پذیرش و نگهداری از کودکان طلاق گرفته
- بستر سازی برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک
- ارائه گزارش و تحلیل آمار مراجعه کنندگان برای مشاوره ازدواج وکاهش طلاق

سازمان پزشکی قانونی
- بررسی سلامت افراد ارجاعی از مراکز مرتبط و صدور گواهی رشد برای ازدواج

سازمان ثبت احوال کشور
- ثبت وقایع ازدواج و طلاق کشور
- تولید و ارائه آمار وتحلیل و گزارش از شاخص های ازدواج و طلاق در کشور

سازمان مرکز آمار ایران
- تهیه و گزارش آمارهای ازدواج و طلاق بصورت سالیانه در سالنامه مربوطه