مشاوره قبل از ازدواج

 

مشاوره قبل از ازدواج:
آموزش برای زندگی مشترک
آموزش زوجهای جوان یکی از اقداماتی است که برای پیشگیری طلاق توسط سازمان بهزیستی صورت می گیرد. این برنامه به آموزش روابط صمیمانه به زوجهای جوان می پردازد.

زوج های جوانی که حداکثر 7سال از ازدواج آنها می گذرد می توانند در این کلاسها ثبت نام کرده و نسبت به مسائلی که برای ادامه زندگی مشترک لازم است آگاهی پیدا کنند.

این کلاسها 7 تا 10 جلسه ادامه می یابد و بحث هایی چون شناخت زوجین نسبت به هم، چگونگی حل اختلاف سلیقه و رسیدن به یک نقطه مشترک و ... توسط اساتید مجرب مطرح و تدریس می شود.

اهداف طرح:

کسب بینش نسبت به خود و دیگران
آموزش چگونگی رفتار و رشد انسانی در بستر خانواده در حلول زندگی
یادگیری در خصوص الگوی ازدواج و خانواده و فرآیند آن
کسب مهارتهای اساسی برای زندگی خانواده
رشد استعدادها و توان فردی در نقشهای جاری و آتی زندگی
افزایش قدرت خانواده
ایجاد فرصتهای آموزشی ارتقاء سطح کیفی زندگی خانوادگی و کاهش مشکلات اجتماعی خانواده ها