مرکز مداخله در خانواده به منظورکاهش طلاق

مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق :

مداخله در خانواده: به مجموعه تدابیر، فعالیت‌ها و خدماتی اطلاق می‌گردد که به منظور رفع اختلافات زوجین متقاضی طلاق، در راستای حفظ و انسجام خانواده، با در نظر گرفتن اقدامات مناسب برای چگونگی سرپرستی و بهره‌مندی فرزندان از والدین در صورت جدایی انجام می‌پذیرد.
نحوه ارائه خدمات تخصصی:
زوجین متقاضی طلاق پس از مراجعه به مرکز بصورت خود معرف، معرفی از دادگستری و یا معرفی از سایر مراکز درون سازمانی و برون سازمانی جهت دریافت خدمات پذیرش اولیه می‌شوند. پذیرش و ارجاع توسط مسئول پذیرش به یکی از متخصصین زیر بر اساس نیاز مراجع صورت می‌پذیرد.

• ارجاع به روان شناس، مددکار اجتماعی، مشاور حقوقی و یا روان‌پزشک
پس از بررسی وضعیت زوجین ترخیص آنها به صورت سازش قطعی ، سازش مشروط ، عدم سازش ، عدم همکاری انجام می‌شود.

در هر یک از این اشکال در صورتی که زوجین از دادگستری ارجاع شده باشند ،گزارش بررسی وضعیت خانواده به همراه اعلام نظر کارشناسی (سازش، سازش مشروط، عدم سازش و عدم همکاری) به منبع ارجاع دهنده تهیه و ارسال می‌شود.

پس از ترخیص مددکار اجتماعی مرکز موظف است پیگیری لازم را انجام دهد .که به صورت مراجعه حضوری به افراد، تماس تلفنی و مکاتبه انجام می‌شود.

نیروهای تخصصی مرکز:
• مسئول پذیرش
• روان‌شناس
• مددکار اجتماعی
• کارشناس حقوقی
• روانپزشک


الف ) هدف کلی طرح:
1 – مداخلات روانی- اجتماعی به منظور کاهش طلاق در کشور و در صورت وقوع طلاق، کاهش آسیب‌های ناشی از آن

ب ) اهداف اختصاصی طرح:
1 – شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواده‌های آشفته و متقاضی طلاق
2 – در موارد انتخاب طلاق به ‌عنوان آخرین راه حل، بررسی صلاحیت والدین برای سرپرستی فرزندان
3 – کمک به قضات دادگاه‌های خانواده جهت اتخاذ تصمیم مناسب و صدور حکم لازم.
4 – کمک به زوجین با هدف ایجاد روابط مناسب قبل و بعد از طلاق
5 – کاهش تنش‌ها و استرس‌های ناشی از اختلافات خانواده به منظور متعادل نمودن جو عاطفی – روانی اعضای خانواده
6 – افزایش آگاهی‌های زوجین در رابطه با نحوه برخورد صحیح با فرزندان پس از طلاق.
7 – فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تداوم ارتباط والدین با کودکان پس از طلاق.
8 – شناخت عوامل مؤثر در طلاق به منظور برنامه‌ریزی در جهت آگاه‌سازی جامعه
9- کمک به زوجین برای آگاهی از حقوق خود
10- افزایش آگاهی‌های زوجین برای حل مشکلاتی که باعث طلاق گردیده و جلوگیری از وقوع طلاق در ازدواج‌های مجدد

مرکز مداخله در بحران ( فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ) اورژانس اجتماعی
اهداف :
هدف کلی: کنترل و کاهش بحران های فردی ، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی لازم به افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب اجتماعی.

اهداف اختصاصی :

ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خوددر شرایط بحرانی .
ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی .
ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای خدمت گیرندگان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی .
شناسائی کانونهای بحران زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی .

افراد مشمول طرح :
-زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
-زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی
-افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.
-کودکان خیابانی و کار
-همسران آزار دیده
-کودکان آزار دیده
-مبتلایان به اختلال هویت جنسی
-دختران و پسران فراری از منزل
-سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند .

اقدامات اجرایی :
افراد می توانند به صورت خود معرف و یا با معرفی توسط خدمات اجتماعی سیار و خط اورژانس اجتماعی و یا با معرفی از طریق از مراجع قضایی ، انتظامی، سازمانها و نهادهای ذیربط و ... به مرکز مراجعه نموده و از خدمات این مرکز به صورت رایگان و شبانه روزی و به صورت سرپایی و نگهداری موقت ارایه می گردد بهره مند گردند.

در این مرکز پس از پذیرش ارزیابی های تخصصی اجتماعی ، روانشناختی ، بهداشتی و درمانی ، حقوقی تیم تشخیص مرکز ( متشکل از مسوول مرکز ، مددکار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشک ، مشاور حقوقی ) با توجه به ارزیابی های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل مراجع ، تصمیم گیری نموده و سپس نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می گردد . خدمات تخصصی مرکز شامل خدمات مددکاری اجتماعی ، خدمات روانشناسی ، خدمات روانپزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، خدمات حقوقی و خدمات آموزشی و تربیتی می باشد.

زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی می توانند به مدت 3 تا حداکثر 20 روز از خدمات نگهداری موقت استفاده نمایند . این مدت با تایید تیم تخصصی مرکز برای یک دوره دیگر قابل تمدید است .

خدمات این مرکز می تواند از طریق تماس با خط اورژانس اجتماعی 123 و خدمات اجتماعی سیار و همچنین از طریق حضور تیم های تخصصی مستقر در سایر سازمانها یا نهادهای ذیربط نیز به افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ارایه شود .