آموزش قبل از ازدواج

آموزش قبل از ازدواج:
در این زمینه کلاسهایی توسط معاونت فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی تشکیل می شود و جوانانی که در سن ازدواج هستند می توانند در این کلاسها شرکت کنند.
این طرح با هدف پیشگیری از طلاق اجرا می شود تا نسبت به موضوعاتی از قبیل اهمیت ازدواج، هدف از ازدواج، نحوه ایجاد شناخت از طرف مقابل، نیازهای اساسی انسان، نحوه برخورد با همسر پس از ازدواج و ... آگاهی بیشتری کسب نموده و بعد از ازدواج با مشکلات کمتری مواجه شوند.

این دوره ها معمولاً شامل 10 ساعت کلاس می باشد که طی 2 تا 3 روز برگزار می شود.