قوانین و مقررات

قانون حمایت از خانواده
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۵ خرداد ۱۳۹۲ ]
آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ آبان ۱۳۹۱ ]
قانون مجازات اسلامی مرتبط با ازدواج و طلاق
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون مدنی مرتبط با ازدواج و طلاق
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون تسهیل ازدواج جوانان
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
آیین نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مرتبط با آسیب های اجتماعی
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مرتبط با آسیب های اجتماعی
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره)
[ ... - ۲ اَمرداد ۱۳۹۱ ]
اساسنامه جمعیت هلال احمر کشور
[ ... - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران
[ ... - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
سند چشم انداز آسیب های اجتماعی مرتبط با ازدواج و طلاق
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]
اصول 10، 21 و 29 قانون اساسی مرتبط با آسیب های اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ تیر ۱۳۹۱ ]