سازمان بین المللی مرتبط با اچ ای وی/ ایدز

                        

                                                      سازمان بین المللی مرتبط با اچ ای وی/ ایدز

وظایف یونیسف در خصوص مبتلایان اچ ای وی/ ایدز:
- همکاری یونیسف در قالب برنامه اچ آی وی/ ایدز با شرکای دولتی و غیردولتی در ایران در جهت رساندن پیامهای کلیدی مرتبط با اچ آی وی / ایدز
- اجرای برنامه در مناطق روستایی و نیمه شهری و کودکان بین سنین 18-6 ساله را گروه هدف خود قرار داده است.
-مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها بر اساس هدف ششم اهداف توسعه هزاره که شامل :
هدف ۶a: متوقف کردن روند رو به رشد انتشار ایدز و آغاز روند معکوس آن
۶.۱: میزان شیوع ایدز در میان جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال
۶.۲: استفاده از کاندوم در روابط جنسی خطرناک
۶.۳: نسبتی از جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال که اطلاعات درست و جامعی از ایدز دارند.
۶.۴: نسبت مراقبت مدارس از یتیمان به مراقبت مدارس از غیر یتیمان در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال
هدف ۶b: رسیدن (تا سال ۲۰۱۰) به، دسترسی همگانی به درمان ایدز، برای تمام کسانی که به آن نیاز دارند.
۶.۵: قسمتی از مردم که آلودگی پیشرفته ی ایدز دارند و همچنین به داروهای ضد برگشت دسترسی دارند.
اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تامین شوند.وظایف سازمان بین المللی ایدز UNAIDS در خصوص مبتلایان اچ ای وی/ ایدز:
- مشارکت با کشورها در مبازره با ایدز
- پروژه گلو بال فوند اعتباری است که صندوق جهانی برای کشورهایی که دارای برنامه استراتژیک و موفق اچ ای وی / ایدز هستند در نظر می گیرد ایران نیز برنامه عملیاتی خود را در این زمینه به سازمان ملل ارایه کرد برنامه ریزی در 2 فاز 2 ساله و 3 ساله انجام می گیرد فاز اول پروژه گلو بال فوند که از ماه مه سال 2005 اغاز شده و تا مه سال 2007 ادامه دارد
- اتحاد 14 سازمان اسلامی که با تشکیل صندوقی را برای پیشگیری و مبارزه با کسترش اچ ای وی / و ایدز در جهان راه اندازی گردید و قطر بعنوان یکی از پایه گذاراران این صندوق اسلامی است و تلاش این است که این بیماری و راههای انتقال و پیشگیری از ان آگاه سازی نمایند