مرکز تحقیقات ایدز

                                                                      مرکز تحقیقات HIV/AIDS

این مرکز با تلاش اعضاء هیئت علمی گروه عفونی و همکاری جمعی از اعضاء هیئت علمی سایر گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتوپاستور و مرکز مدیریت بیماریها که در بهمن ماه سال 1384 به تصویب شورای گسترش دانشگاه ها رسیده است، بعنوان اولین مرکز تحقیقات HIV/AIDS در ایران و منطقه مدیترانه شرقی، فعالیت خود را آغاز نموده است. بنابر این گزارش، هیئت مؤسس مرکز تحقیقات ایدز ایران را اعضاء زیر تشکیل داده اند: 1. جناب آقای دکتر علیرضا یلدا - استاد گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2. سرکار خانم دکتر مینو محرز - استاد گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3. سرکار خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی - دانشیار گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4. سرکار خانم دکتر مهرناز رسولی نژاد - استاد گروه عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 5. جناب آقای دکتر مهدی گویا - ریاست مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی 6. سرکار خانم دکتر فرشته انسانی - هیئت علمی گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 7. جناب آقای دکتر محمد تقی‌خانی - رئیس مرکز انستیتوپاستور ایران 8. جناب آقای دکتر بیژن صدری‌زاده - مشاور وزیر در امور بهداشتی و بین‌المللی 9. جناب آقای دکتر آذرخش مکری - هیئت علمی گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 10. جناب آقای دکتر فریدون مهبودی - هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی، انستیتوپاستور 11. جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم - استاد گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران این گزارش فعالیت های ذیل را ازجمله اهداف این مرکز عنوان نموده است: 1. توسعه و بکارگیری دانش در زمینه HIV/AIDS 2. انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی - درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی 3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه 4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه HIV/AIDS 5. ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین 6. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور 7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران 8. آموزش HIV/AIDS بویژه در سطح مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های کشور 9. فعالیت در زمینه پیشگیری از HIV/AIDS ریاست این مرکز را سرکار خانم دکتر مینو محرز استاد بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عهده دارند. در کنار مرکز تحقیقات ایدز ایران،‌ مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، زیر نظر مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی، از اردیبهشت ماه سال 1383 آغاز به فعالیت نموده که اعضاء‌ هیئت علمی آموزشی و پژوهشی گروه عفونی همه روزه به ویزیت و ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی بیماران HIV/AIDS و افرادی که رفتارهای پرخطر دارند، مشغول بوده و خدمات بهداشتی مناسب را به این افراد ارائه می نمایند. این دو مجموعه در کنار هم بعنوان یک کانون آموزشی، پژوهشی و درمانی با ارزش برای دانشگاه، کشور و منطقه در حال فعالیت بوده که در منطقه مدیترانه شرقی منحصر به فرد می باشند. این مرکزدر طبقه زیرین (زیرزمین) بخش عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی، واقع شده است که مشتمل بر اتاق شورا، کتابخانه، اتاق پژوهشگران و دفتر مرکز می باشد. این مرکز مجهز به سیستم هایی نظیر خدمات کامپیوتری، اینترنتی، سمعی بصری و تکثیر نیز می باشد که باعث تسهیل در امر پژوهش بوده و با اتصال به سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان دسترسی به بسیاری از بانک های اطلاعاتی مقدور می باشد و در ارتباط با سایر مراکز و آزمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی در داخل و خارج کشور پروژه های پژوهشی خود را به پیش می برد. راه اندازی آزمایشگاه فوق تخصصی ایدز از برنامه های در حال اجرای این مرکز می باشد. فعالیت های پژوهشی این مرکز از ابتدای فعالیت تاکنون مشتمل بر بیش از 30 پروژه خاتمه یافته، در حال اجرا یا در حال بررسی در زمینه های مختلف اجتماعی، بالینی و اپیدمیولوژیکی می باشد که توسط اعضاء‌ هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی و مشاورین مختلف در حال پیگیری می باشند.