شورای عالی انقلااب فرهنگی

 

 

معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 


دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی  

دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اهدافی نظیر کارشناسی هرچه بهتر مصوبات شورای عالی و پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات انجام شده به‌منظور تصمیم‌سازی مناسب زیر نظر و به ریاست دبیر شورا  فعالیت می‌کند که علاوه بر نقش اداری و پشتیبانی علمی و پژوهشی؛ نظارت و ارزیابی و هماهنگی و پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورا  را نیز بر عهده دارد.

وظایفی همچون تدوین پیش‌نویس سیاست‌های مورد نظر شورای عالی، تعریف پروژه‌های مطالعاتی، نقد و بررسی گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های فرهنگی، تهیه گزارش‌های تکمیلی، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با نخبگان، مدیران فرهنگی و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در مورد اهداف و اولویت‌های شورای عالی، کمیسیون‌ها و واحدهای پژوهشی و کارشناسی گوناگون از جمله: فرهنگی - اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، تعلیم وتربیت، علم و فناوری، آینده نگاری و تحولات علم و فرهنگ، رصد وضعیت فرهنگی و علمی کشور و... در ساختار دبیرخانه پیش‌بینی شده است.

 

ارکان

1. هیأت امنا

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنای دبیرخانه محسوب می‌شوند و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ریاست هیأت امنا را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات آن هیأت در ارتباط با دبیرخانه به‌این قرار است:

الف) انجام وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مقرر شده است.

ب) بررسی و تصویب بودجه‌ی پیشنهادی دبیرخانه برای ارائه‌ به مراجع ذی‏صلاح و رسیدگی به بودجه سال قبل.

ج) تصویب تشکیلات تفصیلی.

د) تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی.

ه‍ ) تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی.

تبصره: هیأت امنا می‌تواند تمام یا برخی از وظایف و اختیارات خود را به دبیر یا هر فرد دیگر تفویض نماید.

 

2. دبیر شورای عالی (رئیس دبیرخانه)

 

دبیر شورای عالی؛ بالاترین مقام اداری و اجرایی دبیرخانه و سخنگوی شورای عالی است که از بین اعضا و به پیشنهاد شورای عالی پس از تنفیذ مقام معظم رهبری؛ با حکم رئیس شورای عالی منصوب می‌شود. وظایف و اختیارات وی عبارت است از:

-  نظارت و هدایت عملیات و فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دبیرخانه.

-  تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی دبیرخانه.

-  ارائه خدمات ستادی و پشتیبانی به شورای عالی.

-  تهیه دستور کار و انجام سایر پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز شورای عالی و سایر امور محوله از سوی شورای عالی.

-  ارائه‌ گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه و سایر گزارش‌های مورد نیاز به شورای عالی.

-  تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و تشکیلات تفصیلی دبیرخانه.

-  تهیه اصلاحات مورد نیاز در طرح طبقه‌بندی مشاغل.

-  ابلاغ مصوبات شورای عالی و فراهم آوردن تمهیدات مربوط به زمینه‌های اجرای مصوبات مزبور.

-  ابلاغ مصوبات هیأت امنای دبیرخانه برای اجرا.

 

براساس مصوبه شورای عالی؛ وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی عبارتند از:

1- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز، مؤسسات و شوراها و انجمن‌های علمی و نهادهای فرهنگی و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد آنها در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی و ارائه گزارش‌های لازم.

2- انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های مورد نظر شورای عالی و ارائه‌ نظریات کارشناسی و مشورتی.

3- تهیه و تدوین طرح‌ها و ارائه‌ پیشنهادهای مورد نیاز برای تسهیل در تحقق اهداف و وظایف شورای عالی.

4- بررسی و اظهار نظر در رابطه با طرح‌ها و پیشنهادهای واصله از کلیه مراکز و مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی و صاحب‌نظران فرهنگی.

5- شناخت نیازهای فکری و معرفتی جامعه و شناسایی مظاهر فرهنگی و تدوین و طراحی شیوه‌های راهبردی برای ارائه‌ به شورای عالی.

6- ایجاد نظام اطلاع‌رسانی مورد نیاز شورای عالی در ارتباط با مراکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و هنری کشور.

7- برقراری ارتباط با سازمان‌ها، انجمن‌ها و مجامع علمی و فرهنگی در سطوح فراملی، ملی و منطقه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها به‌منظور ارائه به شورای عالی.

8- بررسی و شناخت جریان‌های فرهنگی جهان و شناساندن کانون‌های تأثیرگذار جامعه به شورای عالی.

9- ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای عالی و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای مصوبات و ارائه گزارش‌های مربوط به هنگام نیاز و ضرورت.

10- ایجاد ارتباط مطلوب با نیروهای ذی‌صلاح، متخصص و مبتکر در مراکز علمی، فرهنگی، پژوهشی (دانشگاهی و حوزوی) و فراهم نمودن امکانات لازم برای تحقق رسالت‌ها و اهداف شورای عالی.

11- تهیه‌ برنامه کاری و تنظیم دستور جلسات شورای عالی و شورای معین.

12- انجام کلیه‌ امور و فعالیت‌های ستادی و پشتیبانی مورد نیاز شورای عالی و اعضای آن و همچنین شوراهای اقماری و کمیسیون‌های مرتبط.

13- انجام سایر موارد ارجاعی ازسوی شورای عالی یا هریک از اعضای آن.