انجمن ایرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان
محل فعالیت :تهران
موضوع فعالیت : زنان
شماره ثبت : 13075 مورخ 11/5/80
آدرس سایت : www.iraws.org
شماره تماس : 88310534
دورنما : ۸۸۳۱۰۵۳۵
ادرس انجمن : تهران- خیابان کریم خان زند – نبش آبان شمالی – پلاک ۷۶ – ساختمان مرکزی علامه طباطبائی طبقه سوم شمالی – اتاق ۳۰


معرفی انجمن و فعالیت ها :

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری جمعی از برجسته ترین اساتید مطالعات زنان در سال ۱۳۷۹ شکل گرفت و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و پس از ثبت شرکت¬ها شروع به فعالیت کرد.
اهداف انجمن :
• افزایش اطلا عات و آگاهی زنان و توانمند سازی آنان در ابعاد مختلف
• گسترش پژوهش و مطالعات درحوزه های مرتبط با مسائل زنان
• ایجاد ارتباط با مجامع مشابه درداخل ودرسطح بین المللی
• همکاری وارائه خدمات مشورتی به سازمانهاونهادهای داخلی به منظورنیل به هدفهای مذکوردراساسنامه انجمن اقدامات زیررابه عمل خواهداورد:
ماموریت
• گسترش و ارتقاء علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی وپژوهشی در زمینه های مربوط به مطالعات زنان.