انجمن ایرانی جرم شناسی

انجمن ایرانی جرم شناسی
Iranian Association of Criminology

عضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:21/4/1372
شماره ثبت:7891
تاریخ ثبت:25/11/1372
نشانی: تهران ،‌اوین ،‌ دانشگاه شهید بهشی، درب جنوبی دانشگاه، ساختمان قبلی بانک ملی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، طبقه اول، انجمن ایرانی جرم شناسی
کدپستی:
تلفن: 09122183623 021-22431911 021-29902766
نمابر: 021-22319114
وب گاه:www.jormshenasi.com
پست الکترونیکی:info@jormshenasi.com

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
با توجه به اهمیت روزافزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اصلاح و تربیت بزهکاران و به منظور اعتلا و گسترش این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن ، انجمن ایرانی جرم شناسی، تشکیل می شود.