انجمن آینده نگری ایران

انجمن آینده نگری ایران
Iranian Society of Futures Studies
عضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:21/5/1387
شماره ثبت:22947
تاریخ ثبت:21/5/1387
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند،‌ نبش خیابان آبان شمالی (دکتر عضدی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم،‌ اتاق 202
کدپستی:
تلفن: 021-81032204
نمابر: 021-81032200
وب گاه:www.iranfsa.ir

پست الکترونیکی:info@iransfa.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
-گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی و مباحث آینده شناسانه،
- توسعه کمی و کیفیت نیروهای متخصص،
-بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به آینده پژوهی و آینده نگاری