انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Iranian Association for Ethics in Science and Technologyعضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران
اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:30/8/1383
شماره ثبت:17870
تاریخ ثبت:16/12/1383

نشانی: تهران، تهران، خیابان فاطمی غربی،‌ خیابان شهید اعتمادزاده،‌ خیابان گردآفرید،‌ پلاک 181،‌طبقه سوم

کدپستی: 19617-13111
تلفن: 021-66945366
نمابر: 66945366
وب گاه:www.iranethics.ir
پست الکترونیکی:info@iranethics.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای اخلاق در علوم و فناوری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های اخلاق در حرفه، اخلاق و پژوهش، اخلاق در زمینه های تخصصی، اخلاق در زمینه های نو، اخلاق و اجتماع و نیز مطالعه و بهره گیری از آموزه های دینی و فرهنگ ملی برای تقویت اخلاق در علوم و فناوری، گسترش ارتباطات و مبادلات فکری، علمی و فرهنگی میان دانشمندان، فلاسفه و عالمان دینی در زمینه های اخلاق در علوم، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، تشکیل می شود.