آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان

آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان :
یکی از خدماتی که سازمان بهزیستی ارائه می دهد، آماده سازی زمینه و نظارت بر آموزش اصول و شیوه های صحیح مهارت های زندگی در مدارس ابتدایی است و مخاطبان طرح، مذکور دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشند.
هدف این برنامه افزایش توانایی های روانی – اجتماعی کودکان برای مقابله با کشمکشهای زندگی و سازگاری موثر است. به همین منظور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال 1375 برای نخستین بار در منطقه برنامه آموزش مهارتهای زندگی را تدوین و اجراء نمود.
ارائه دهنده طرح مذکور دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و مجریان آن، آموزش و پرورش و واحد بهداشت و تغذیه مدارس است.
قرارداد مالی فی مابین سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش منعقد می شود، برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و معلمان مربوطه در مدارس بر عهده بهزیستی است.
همچنین تهیه لوازم مورد نیاز طرح اعم از کتاب، بروشور و مطالب آموزشی بر عهده بهزیستی و مابقی بر عهده آموزش و پرورش می باشد.
اهداف برنامه آموزش مهارتهای زندگی:
هدف از این برنامه ایجاد فرصت هایی برای کودکان و نوجوانان است تا علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهارتهایی را برای زندگی در مدرسه کسب نمایند. این مهارت های اساسی عبارتند از:
توانایی خود آگاهی
توانایی همدلی با دیگران
توانایی تصمیم گیری
توانایی حل مسئله
توانایی تفکر خلاق
توانایی تفکر نقادانه
توانایی برقراری رابطه موثر
توانایی برقراری روابط بین فردی
توانایی مقابله با هیجان ها
توانایی مقابله با استرس 0
دانش آموز با یادگیری این مهارت ها خود را قادر می سازد با مسائل زندگی بطور موثرتری مقابله نماید به عبارت دیگر "آموزش مهارتهای زندگی" فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند مثلا اینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد.
نتایج پژوهش های انجام شده بر اثر بخشی برنامه "آموزش مهارتهای زندگی" نشان می دهد که اثرات درازمدت و عمیقی بر زندگی فردی واجتماعی کودکان ونوجوانان داشته است.
نتایج برنامه آموزش مهارتهای زندگی:
یادگیری دانش
تغییر نگرش
تغییر در تمایلات رفتاری در زمینه رفتارهای بهداشتی
رشد عزت نفس و اعتماد به نفس و سایر شاخص های بهداشت روانی
اکتساب مهارتها ورشد تواناییها
رشد و بهبود متغیرهای مربوط به مدرسه مانند:
فضای مدرسه
رفتار دانش آموزان در کلاس
عملکرد تحصیلی
بهبود روابط کودک با همسالان و معلمان

تغییر در رفتارهای اجتماعی و رفتار سلامت مانند:
کاهش استفاده از مواد مخدر و دارو
کاهش خشونت
کاهش تمایلات خودکشی